İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU ROBOTİKTE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞINI TEŞVİK EDİYOR

Günümüzde dünya robot teknolojileri sanayi üretiminin dörtte birinin Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilmesi üzerine, Avrupa Komisyonu, 18 Eylül 2012 tarihinde, Avrupalı şirketlerin yıllık 15,5 Milyar Avro’luk robotik pazarında paylarını daha da artırabilmeleri için 2013 yılında, yeni bir kamu-özel sektör ortaklığı (public-private partneship) başlatılacağını açıkladı. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi Neelie Kroes, araştırma kurumları ve Avrupa imalat sanayii temsilcileri ile bu alanda yeni girişimleri teşvik etmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladılar.

Söz konusu ortaklığın hedefleri şu şekilde sıralanabilir:                        

  • Avrupa robot teknoloji sanayisi için geliştirilecek yeni stratejik hedeflerin uygulanmasının sağlanması,
  • Yenilikçi robot teknolojileriyle Avrupa’nın rekabet gücünün artırılması,
  • Robotik sistemler ve hizmetlerin Avrupa’daki sosyal sorunların çözümünde kullanılması,
  • Avrupa robot teknolojisi topluluklarının iş çevresi ve bağlantılarının genişletilmesi,
  • Avrupa robot teknolojisinin desteklenmesi,
  • Mevcut ve yeni kullanıcılara ve piyasalara erişimin kolaylaştırılması,
  • Bu alanda politikalar geliştirilmesine; etik, hukuksal ve sosyal konulara değinilmesine katkıda bulunulması.