İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİLİK VE TEKNOLOJİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YOL HARİTALARINI SUNDU

Avrupa Komisyonu ulaştırma sektörünün yenilikçilik potansiyelinin ortaya çıkarılması için kolları sıvadı. Komisyon, Eylül ayında sektörde teknolojinin konuşlanması için 10 kadar yol haritası ortaya koydu. Komisyon 18 Eylül’de söz konusu girişimini ortaya koyan bir bildiri yayınladı. Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Siim Kallas, geçen yıl kabul edilen, Ulaştırma Alanında Beyaz Kitap’ta belirtilen, hareketliliğin artırılmasına ilişkin hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla faaliyetlerinin ulaştırma sisteminin daha etkin, sürdürülebilir ve kullanıcı dostu olmasına yardımcı olacağını belirtti ve bunun aynı zamanda büyüme ve istihdamın artırılmasına da katkı sağlayacağını ifade etti. Araştırma ve yenilikçiliğin geliştirilmesi ve piyasalarda ulaştırmada gecikmelerin önlenmesine yönelik 10 alan belirlendi. Bu şeklide yol araçları, hava araçları gemi ve temiz ve etkin güvenli, sessiz ve akıllı trenlerle birlikte akıllı ve çevreci altyapılar, etkin modal trafik yönetim sistemleri, entegre intermodal bilgi yönetim hizmetleri, lojistiğin sürekliliğinin sağlanması, entegre ve yaratıcı kentsel ulaştırmaya odaklanılıyor. 

Avrupa Komisyonu’nun Araştırma, Yenilikçilik ve Bilimden Sorumlu Üyesi Máire Geoghegan-Quinn, sektörün tarafları ve Avrupa Komisyonu’nun çeşitli birimleriyle işbirliği halinde daha stratejik ulaştırma teknolojileri sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Yol haritaları ileriki dönemde ulaştırma teknolojisi stratejik planı oluşturulmasına temel olacak.