İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2012

OECD TARIM RAPORU AÇIKLANDI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) “Tarım Politikası: İzleme ve Değerlendirme 2012” raporu açıklandı. Raporda Türkiye'de tarıma verilen desteğin yüzde 25,5 seviyesinden yüzde 20,2'ye gerilediği belirtilirken, yüzde 20'lik OECD ortalamasının biraz üzerinde olan Türkiye OECD ülkeleri arasında altıncı sırada yer aldı. 19 Eylül 2012 tarihinde yayınlanan rapora göre Avrupa Birliği’nde tarıma verilen devlet desteğinin yüzde 20’lere kadar düştüğü belirtildi.

 Ekonomik krizin etkisindeki Avrupa Birliği'nde ise tarıma verilen destek gerilerken, Avrupa’da tarıma desteğin en yüksek düzeyde olduğu ülkeler arasında yüzde 60 ile Norveç birinci sırada yer alırken, yüzde 56 ile İsviçre’nin ikinci sırada bulunduğu ifade edildi. Sıralamada yüzde 51'lik orana sahip Japonya'yı yüzde 50 ile Güney Kore ve yüzde 47 ile İzlanda takip ediyor. OECD raporunda ayrıca tarım desteğinin GSYİH içindeki payının da gerilediği vurgulandı. 1986-1988 döneminde yüzde 3 olan devlet desteğinin, yüzde 1'e gerilediği belirtildi.

Raporda, OECD’ye üye ülkelerin tarıma verdikleri desteğin 2011'de yüzde 19'a gerilediği yer alırken,  OECD Ticaret ve Tarım Direktörü Ken Ash yaptığı açıklamada tarıma verilen destekteki azalışın aslında umut verici olduğunu çünkü maliyet temelli tarım politikaları geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Rekabetçi bir üretim biçimine geçilmesi gerektiğinin altını çizen Ken Ash, hükümetlerin çevresel konulara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ve sürdürülebilir politikalarla riskin iyileştirilmesinin şart olduğunu söyledi. OECD’nin açıklamasıyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu 1992 yılından itibaren sürekli reformlar uygulanan AB Ortak Tarım Politikası’nın bu yönde olumlu gelişmeler gösterdiğini ifade etti.

OECD raporuna göre 2009-2011 arasında tarıma en düşük destek veren ülke yüzde 1 ile Yeni Zelanda olurken,  en düşük ikinci destek ise yüzde 3 ile Avustralya'nın oldu. Bunun yanında Şili yüzde 4'le üçüncü, ABD yüzde 9 ile dördüncü ve Meksika ise yüzde 12 ile beşinci sırada yer aldı. İsrail ve Kanada da sırasıyla yüzde 13 ve 16 ile OECD ortalaması olan yüzde 20'nin altında kaldı.