İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 EYLÜL 2012

ABAD Fransız La Post’a verilen örtülü garantilerin hukuka aykırı olduğunu onayladı

20 Eylül tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), daha önce Avrupa Komisyonu’nun 2010 tarihine kadar bir sınai ve ticari nitelikteki kamu kuruluşu olan ancak daha sonra halka açılan Fransız posta idaresi La Post’un, AB rekabet kurallarına aykırı olacak şekilde örtülü devlet garantisinden yararlandığı yönündeki kararını onadı. Karara göre, her ne kadar Fransa mevzuatında açıkça bu tür garantiye yer verilmemiş olsa da, kamu kuruluşları icra ve iflas kanunundan muaf tutulmakla örtülü olarak devlet garantisi altına alınmış olmakta. Zira kamu kuruluşlarının kendi kanunlarında yer alan özel icra ve iflas mekanizması, bu kuruluşların alacaklılarına öncelik tanımakta ve alacaklarını garanti altına almakta. Mevzuata göre iflas durumunda, iflas masası öncelikle bu alacaklıların alacaklarını serbest bırakmak ve ödemek zorunda. Sıradan alacaklılar ise böyle bir imkana sahip değiller. Bu sınırsız örtülü devlet garantisi diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi La Post’a da normal piyasa koşullarında sahip olamayacağı ekonomik bir avantaj sağlamakta, bu da AB devlet yardımları kurallarına aykırılık teşkil etmekte.