İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
02- 09 ŞUBAT 2007

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, TCK`NİN 301. MADDESİNE İLİŞKİN HAZIRLADIKLARI DEĞİŞİKLİK TASLAĞINI AÇIKLADI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türk-İş, Hak-İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından hazırlanan, TCK'nin 301. maddesine ilişkin değişiklik taslağı, 8 Şubat 2007 tarihinde düzenlenen ortak basın toplantısı ile kamuoyuna sunuldu. STKların değişiklik taslağında, TCK'nın 301. maddesindeki ‘Türklük’ ibaresi korunurken, ‘aşağılama’ yerine ‘tahkir ve tezyif’ ibaresine yer verildi. Önerilen değişiklik ile hakaret ve küçümseme, alaya alma kastı taşımayan düşünce açıklamalarının cezalandırılmaması hedefleniyor. Öneri ile, maddede öngörülen cezanın üst sınırı üç yıldan iki yıla düşürüldü. Böylece cezanın erteleme kapsamına alınabilmesinin önü açılıyor. Sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan değişiklik taslağının "Gerekçe" bölümünde ise, maddenin AİHM'nin ifade özgürlüğü içtihatlarına göre uygulanması gerektiğine dikkat çekildi. Mevcut maddede yer alan suçun yurtdışında işlenmesi halinde ise, ceza artırımını düzenleyen fıkraya gerek olmadığı belirtildi. Hazırlanan ortak metin hükümete iletildi.

Değişiklik taslağını hazırlayan 10 STK adına açıklamada bulunan İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Davut Ökütçü, TCK 301. madde ile ilgili tartışmaların Türkiye’nin gündeminden düşmesini ve bu konudaki belirsizliklerin ortadan kalkmasını amaçladıklarını ifade etti. Ökütçü, 301. maddenin mevcut halinin muğlak olduğunu ve değişik uygulamacıların bu maddeden farklı anlamlar çıkardığını söyledi. Aşağılama ifadesinin yorumlara açık olduğunu, tahkir ve tezyif ifadesiyle ise hakaret ve şiddete dayalı alaya alma unsurlarının ikisinin bir araya gelmesi halinde ceza verilebileceği görüşünde olduklarını belirten Ökütçü, kanunun özgürlükçü bir yaklaşımla yorumlanması için bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu ifade etti.