İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
02- 09 ŞUBAT 2007

AB TÜRKİYE’YE 159 MİLYON AVRO’LUK KIRSAL KALKINMA YARDIMINDA BULUNACAK

Avrupa Komisyonu tarafından aday ülkelerin entegrasyon sürecine destek olunması amacıyla oluşturulan ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlükteki beş mali yardım programının (PHARE, ISPA, SAPARD, Türkiye Katılım Öncesi Mali Yardımı, CARDS) yerini alacak olan Katılım Öncesi Mali Araç’ın (IPA) kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) kapsamında, Türkiye’ye 2007-2009 döneminde 159 milyon Avro hibe yardımı sağlanacağı açıklandı. Hibe kapsamında tarım işletmelerinin modernleştirilmesi, AB standartlarına ulaşılmasına yönelik olarak çiftçilere destek verilmesi ve kırsal alanlarda yeni istihdam imkanları yaratılması amaçlanıyor. Program kapsamında ayrıca çiftçiler, gıda işleme ve pazarlama teşebbüsleri, kooperatifler ve üretici birlikleri tarafından yapılacak özel yatırımlara destek  sağlanması öngörülüyor. Mali yardımın idaresi ve projelerden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sorumlu olacak. Bu çerçevede, gerekli olan kurumsal, yasal ve teknik altyapının güçlendirilmesi amacıyla “Kırsal Kalkınma Planının Etkin Uygulanması için Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi” başlatıldı. Proje, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Hollanda ve Avusturya kamu kurumlarından oluşan bir konsorsiyum tarafından yürütülecek.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: www.twinningrdp.tarim.gov.tr