İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
02- 09 ŞUBAT 2007

AVRUPA KOMİSYONU İÇ PAZAR ÇİZELGESİ YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, AB mevzuatının üye ülkelerin iç hukukuna aktarılmasına yönelik İç Pazar Çizelgesini yayımladı. AB mevzuatının üye ülkelerin iç hukukları ile uyum düzeyine ilişkin sayısal verilere yer verilen çizelgede, 2006 yılı Haziran ayında yüzde 1.9 olan uyumsuzluk oranı, 2007 yılı Şubat ayında yüzde 1.2 düzeyine geriledi. 2007 yılı için hedeflenen uyumsuzluk oranı yüzde 1.5 civarındaydı. Yayımlanan çizelgede, AB mevzuatının iç hukuka aktarılmasında iyi örnekleri sunulması açısından büyük öneme sahip. Üye ülkelerden bu iyi örnekleri takip etmeleri ve benzer düzenlemeleri yaparak, AB mevzuatını iç hukuklarına aktarmaları isteniyor. 

İç Pazar Çizelgesine göre üye devletler arasında, AB mevzuatının iç hukuka aktarılması konusunda büyük farklılıklar söz konusu. İç hukuka aktarılmamış 161 yasal işlem ile İtalya, üye ülkeler arasında AB mevzuatı ile en uyumsuz ülke. İspanya, Fransa, Yunanistan, Almanya, Portekiz ve Belçika ise yüzde1.2 ile ortalamanın üzerinde. AB mevzuatını iç hukuka aktarmada en başarılı ülkeler ise Danimarka ve Litvanya. Bu ülkelerin iç hukuka aktarılmamış sadece beş yasal işlemi bulunuyor.

İç Pazar Çizelgesi ile ilgili açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Charlie McCreevy, üye ülkelerin AB mevzuatına uyum düzeyinin memnuniyet verici olduğunu vurgularken, nihai hedefin tam uyum olduğunu hatırlattı.