İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
02- 09 ŞUBAT 2007

LİZBON STRATEJİSİ ÜÇÜNCÜ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üye ülkelerin ekonomik performansını arttırmak amacıyla 2000 yılında yayımlanan Lizbon Stratejisinin  üçüncü gözden geçirme toplantısı, 6 Şubat 2007 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirildi. Avrupa Komisyonu Başkanı
Jose Manuel Barosso ve üye ülkelerin ulusal parlamento temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Lizbon Stratejisinin hedeflerinin  gerçekleştirilmesi için  üye ülkelere, daha fazla işbirliği yapma çağrısında bulunuldu.  Sürdürülebilir enerji politikası, İç Pazar ve yenilikçilik ve beşeri sermayenin geliştirilmesi konularına odaklanan Üçüncü Gözden Geçirme Toplantısında, özellikle, istihdam politikası ve sosyal  uyuma ilişkin daha fazla vurgu yapılması istendi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Hans Gert Pöttering, Lizbon Stratejisinin Avrupa Birliği’nin karar alma sürecinde demokrasiye olan bağlılığın vurgulanması için iyi bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. Lizbon Stratejisinde belirtilen, Avrupa’nın 2010 yılında dünyanın en rekabetçi bilgi toplumu olma hedefine ulaşmak için işbirliğinin sadece Avrupa kurumlarıyla sınırlandırılmaması gerektiğini vurgulayan Pöttering, işbirliğinin yerel, bölgesel, ulusal aktörler ve üye ülkeler arasında da yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Lizbon Stratejisi Üçüncü Gözden Geçirme Toplantısı Eş Başkanı, Alman Parlamenter Norbert Lambert ise, üye ülkeler ve Avrupa kurumları arasında işbirliği sağlanamamasının, Lizbon Stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasını engellediğini belirtti.

2004 ve 2005 yıllarında yapılan toplantılarda olduğu gibi, 2007 yılında yapılan toplantı, ulusal parlamentoları Lizbon Stratejisine ilişkin AB düzeyindeki tartışmalara katılmasını amaçlıyor.