İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU BANKACILIK BİRLİĞİ TEKLİFİNİ SUNDU

Avrupa Komisyonu, 12 Eylül 2012 tarihinde, Avro Alanı’nda bankacılık sektöründe tek ve ortak gözetim mekanizması kurulmasına ilişkin mevzuat tasarısını sundu. Söz konusu tasarı paketi, iki mevzuat düzenlemesi ve bankacılık birliğine ilişkin bir tebliğden oluşuyor. Paketteki mevzuat düzenlemelerinden biri bankacılık alanında denetim mekanizması kurulmasını, diğeri ise Avrupa Bankacılık Kurumu’nun (European Banking Authority- EBA) işleyişinin değiştirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Bu kapsamda, Avrupa Merkez Bankası’na (AMB) denetim gücü verilirken Avrupa Bankacılık Kurumu AB bankalarının mali düzenlemelere uyumunu izleme görevini sürdürecek. 

Yeni mevzuat tasarısıyla, Avro Alanı üye ülkelerinin bankacılık alanında gözetimi ve denetiminin tek yetkili kurum olarak Avrupa Merkez Bankası tarafından sağlanması öngörülüyor. Bu da, son karar merci olarak AMB’ye yetki aktarılmasını getiriyor. Avro Alanı üyesi olmayan diğer AB üye ülkeleri de talep ettikleri takdirde yakın işbirliği halinde birtakım şartlara bağlı olarak bu mekanizmaya dahil olabilecekler. Mevzuat tasarısı, Avro Alanı’nda bankacılık lisanslarının düzenlenmesi, verilmesi ya da iptali, denetim amacıyla stres testlerinin yürütülmesi gibi AMB’nin yürüteceği birtakım özel görevleri tanımlıyor. AMB aynı zamanda ilave sermaye gereksinimi gibi, gerektiğinde bankalara daha yüksek ihtiyati tedbirler uygulayabilecek. AMB’ye görevini icra etmesi için denetim ve soruşturma yetkileri verilecek. Avro Alanı ülkeleri ulusal denetim kurumları AMB’nin “aracı kurumları” olacak. Bu kurumlar AMB’nin denetimine yardımcı olacak ve talimatlarını takip edecek.

Mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte ulusal kurumlar üye ülkelerde bankaların durumunun değerlendirilmesi gibi yerinde incelemelerde bulunabilecek ve bulgularını karar için AMB’ye bildirecek.

Soruşturma yetkisine ilave olarak AMB, bankalara ulusal temsilci kurumlar aracılığıyla para cezası uygulayabilecek. AMB, mevzuatın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde Avro Alanı genelinde 6.000 kadar bankayı denetleyecek.

AMB’nin denetim görevlerinin para politikasından ayrılması kurumsal ilkeler tarafından yönetilecek ve banka bünyesinde bir denetim kurulu oluşturulacak. AMB, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nun denetimine tabi olacak.   

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso yeni ortak bankacılık denetiminin gerekliliğine ilişkin açıklamada bulunarak, AB’de bankaların sınır ötesi çalışmasına karşılık denetiminin ulusal düzeyde kaldığına ve yeterli düzeyde koordinasyon bulunmadığına işaret etti.  Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Michael Barnier de, bankacılık denetimlerinin tüm Avrupa ülkelerinde daha etkin hale gelerek, ortak pazar kurallarının tutarlı bir şekilde uygulanmasını temin etmesi gerektiğine işaret ederek, söz konusu tasarının AB ekonomisinin başlıca mali kaynağı olan bankaların gözetim ve denetiminin topluca sağlanması açısından önem taşıdığını belirtti. 

İlgili mevzuat tasarısının onay süreci planlandığı gibi geliştiği takdirde AMB problemli bankaların mali yapılarını 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren incelemeye başlayacak ve sistem 2013 yılı sonundan önce tam olarak işlemeye başlayacak.