İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU AB ÇAPINDA FAALİYET GÖSTEREN SİYASİ PARTİLERE YÖNELİK YENİ BİR TASARIYI KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 12 Eylül 2012 tarihinde, AB çapında siyasi partilerin, AB vatandaşlarının taleplerini daha iyi ortaya koyabilmeleri ve siyasi partilerin bilinirlik, etki, saydamlık ve görünürlüklerini artırmayı hedefleyen bir teklifi kabul etti. Söz konusu teklif ile AB çapında siyasi partilere özel bir hukuki statü verilmesi öngörülmekte. Bilindiği üzere halihazırda AB çapında faaliyet gösteren siyasi partiler Belçika da “asbl” olarak adlandırılan ve kâr amacı gütmeyen vakıf olarak kayıtlı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avrupa Komisyonu’nun Kurumlar arası İlişkiler ve İdari İşlerden Sorumlu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Maroš Ševcovic, AB çapında faaliyet gösteren siyasi partilerin, AB vatandaşlarının sesi olması bakımından çok önemli olduğunu ve Avrupa çapında kamuoyu yaratılmasında büyük paya sahip olduğunu belirtti. 2014 yılındaki Parlamento seçimleri öncesinde, siyasi partilere özel hukuki statü kazandırılmasının bu anlamda önemli olduğunu dile getiren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, bunun Avrupa demokrasisini tesis etmek için atılmış bir adım olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tasarı ile bir siyasi parti veya oluşumun, AB çapında tanınması ve söz konusu özel statüden yararlanması için birçok standardı yerine getirmesi gerekiyor. Parti içi demokrasi, yönetişim, hesap verilebilirlik, saydamlık ve şeffaflık ile Birliğin temelini oluşturan ilkelere uyum söz konusu standartlar arasında. Söz konusu standartların ayrıca denetim yolu ile sürekli olarak takip edilmesi ve gözlenmesi gerekiyor. Uygulanmaması halinde ise, statünün geri alınmasına kadar gidebilen yaptırımlar mevcut. Ayrıca Komisyon tasarısı ile, siyasi parti ve oluşumlara yılda 1.000 Avro’nun üzerinde bağış veya yardım yapan kişi, kurum veya kuruluşların isimlerinin açıklanması zorunluluğu getirilirken, bireysel bağışların yıllık 12.000 Avro ile 25.000 Avro arasında sınırlı tutulması gerekiyor.