İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2012

TRANSATLANTİK EĞİLİMLER 2012 ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI AÇIKLANDI

ABD’li düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu’nun (GMF) “Transatlantik Eğilimler 2012” konulu araştırmasının sonuçları 12 Eylül 2012 tarihinde kamuoyuna açıklandı.  Bu yıl 12’cisi yayımlanan “Transatlantik Eğilimler” araştırması kapsamında 12 AB üye devleti (Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda Polonya, Birleşik Krallık, Portekiz, Slovakya, İspanya, Bulgaristan, Romanya, İsveç), Türkiye, ABD ve bu yıl ilk kez Rusya yer alıyor. 4-21 Haziran 2012 tarihlerinde Türkiye’deki kısmı gerçekleştirilen araştırmaya Türkiye’den 1009 kişi katıldı.

Araştırmanın başlıca bulguları şu şekilde:

  • ABD’nin uluslararası platformda lider konumda olmasını destekleyip desteklemedikleri sorusunu, AB vatandaşlarının yüzde 52’si ABD’nin uluslararası arenada lider konumda olmasını destekledikleri yönünde yanıtladılar. ABD vatandaşlarının yüzde 63’ü de Avrupa Birliği’nin uluslararası platformda lider konumda olmasını destekliyor.
  • AB vatandaşlarının yüzde 74’ü ABD ile ilgili olumlu görüş bildirirken, ABD’nin popülaritesinin en düşük olduğu ülke Türkiye oldu. Türk vatandaşlarının yalnızca yüzde 34’ü ABD ile ilgili olumlu görüş bildirirken, yüzde 57’si ABD ile ilgili olumsuz görüşe sahip olduklarını belirttiler. AB’ye ilişkin görüşleri sorulduğunda, Türk vatandaşlarının yüzde 36’sı AB’ye ilişkin olumlu görüş bildirdi, olumsuz görüş bildirenlerin oranı ise yüzde 53 oldu.
  • AB vatandaşlarının yüzde 71’i ABD Başkanı Obama’nın uluslararası siyaseti ele alış biçimini desteklediklerini belirtirken, Türkler arasında bu oran yüzde 42 oldu. 2009 yılında Obama’nın uluslararası siyaseti ele alış biçimini onaylayan AB vatandaşlarının oranı yüzde 83 idi.
  • Araştırma sonuçlarına göre, ABD seçimlerinde oy verme imkânları olsaydı, Türk vatandaşlarının yüzde 51’i oylarını Barack Obama lehinde kullanacaklarını belirtirken, katılımcıların yalnızca yüzde 5’i Cumhuriyetçi Parti adayı Mitt Romney lehinde oy kullanacaklarını belirttiler. AB vatandaşlarının da yüzde 75’i ABD seçimlerinde oy kullanma imkânları olsaydı, Obama’ya oy vereceklerini söylediler. Romney’e oy vereceklerini kaydeden AB vatandaşlarının oranı ise yüzde 8 düzeyinde kaldı.
  • Ekonomik krizin etkileri sorulduğunda, bir önceki yıla oranla Türkiye’de bireysel olarak ekonomik krizden etkilenenlerin oranında ciddi bir artış gözlendiği görüldü. Türklerin yüzde 69’u ekonomik krizden etkilendiklerini belirttiler. Geçtiğimiz yıl ekonomik krizden etkilendiklerini belirtenlerin oranı yüzde 55 düzeyindeydi. AB-12’de ise krizden etkilenenlerin oranı bir önceki seneye göre yüzde 4’lük bir artışla yüzde 65 düzeyine ulaştı.
  • AB’nin ekonomik krizi ele alış biçimi, AB vatandaşlarının yüzde 48’i, Türk vatandaşlarının ise yalnız yüzde 27’si tarafından onaylandı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in krizi ele alış biçimi AB vatandaşlarının yüzde 52’si tarafından kabul görürken, Merkel’in krize karşı tutumunun Türk vatandaşlarının yüzde 26’sı tarafından onaylandığı görüldü.
  • Suriye’ye olası bir müdahale konusundaki soruya, Türk vatandaşlarının yüzde 57’si Türkiye’nin Suriye’ye müdahalede bulunmaması gerektiğini savunurken, müdahaleyi destekleyenlerin oranı yüzde 32 oldu.

“Transatlantik Eğilimler 2012” araştırmasına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://trends.gmfus.org/  internet adresinden ulaşılabilir.