İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2012

OECD’NİN “EĞİTİME GENEL BAKIŞ 2012” ADLI RAPORU AÇIKLANDI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), aralarında Türkiye ve 21 AB üyesi devletin de bulunduğu 34 OECD üyesi ülke ile Avustralya, Kanada, Şili, İsrail, Japonya, Kore, Meksika, Brezilya, Rusya, Arjantin, Çin, Hindistan, Endonezya, Suudi Arabistan ve Güney Afrika’daki eğitim verilerini içeren “Education at a Glance 2012” (Eğitime Genel Bir Bakış 2012) başlıklı yıllık raporunun bulgularını 11 Eylül 2012 tarihinde kamuoyuyla paylaştı. Raporda, AB’de eğitim alanında yakın gelecekte zorlukların yaşanabileceği alanlar da yer buluyor. Bunların başında giderek yükselen eğitimci yaşı geliyor. Rapora göre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hollanda ve İsveç’te ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin yüzde 40’ından fazlası 50 yaşın üstünde. Almanya ve İtalya’daki ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin ise yüzde 50’den fazlası 50 yaşın üzerinde.

Eğitimde cinsiyet eşitsizliği de sorunlu alanların başında geliyor. Rapora göre, AB’de yüksek öğrenim kurumlarına kayıtlı kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından üçte bir daha fazla.

Raporda Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili yer alan diğer bulgular da şu şekilde:

  • OECD üyesi 21 AB Üye Devletinde Devlet tarafından karşılanan eğitim harcamaları kişi başı ortalama 9.122 Dolar düzeyinde. Bu rakam, 9.252 Dolar olan OECD ortalamasının altında kalıyor.
  • OECD üyesi ülkelerdeki gençlerin yüzde 84’ünün üst orta öğretimi tamamlaması bekleniyor, AB ülkelerinde ise bu oran yüzde 86. 1995-2010 döneminde, üst orta öğretim mezunları oranında en yüksek artışın yaşandığı ülke ise yüzde 4,7’lik artış ile Portekiz oldu.
  • Rapora göre, yüksekokul eğitiminin maddi geri dönüşü giderek artmaya devam ediyor.
  • Avrupa ülkeleri kendi ülkeleri dışındaki ülkelerde eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından rağbet görmeye devam ediyor. AB ülkeleri dünyadaki uluslararası öğrenci nüfusunun yüzde 41’ini ağırlıyor.

Raporda, Türkiye ile ilgili de önemli bulgulara yer verildi. Avustralya, Finlandiya, İrlanda ve İsveç ebeveynleri yüksek eğitim düzeyine sahip olmayan gençlerin yüksek öğrenim oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Türkiye, İtalya, Portekiz ve ABD’de ise ebeveynleri çok iyi eğitim görmemiş gençlerin yüzde 40’ından fazlası ortaöğretimi tamamlamazken ancak yüzde 20’sinden azını yüksek öğretim görüyor.

2010 yılında 25-34 yaş grubu yüksek öğretim görmüş nüfusun toplam nüfusa oranı bakımından Türkiye yüzde 12’lik bir oran ile sondan üçüncü sırada yer aldı.

OECD ülkelerindeki gençler en az 13 yıl eğitim alabilirken, Belçika, Norveç ve İsveç’teki öğrencilerin yüzde 90’ı en az 15 yıl eğitim alıyor. Buna karşılık, Türkiye, Şili, Endonezya ve Suudi Arabistan’daki öğrencilerin yüzde 90’ı 8 ila 10 yıl arasında eğitim görüyor. Rapor’da, ayrıca, Türkiye'de 15-29 yaş grubundaki kadınların yüzde 52'sinin okula kayıtlı olmadığı ve bir işte çalışmadığı belirtildi.

Türkiye, 15-19 yaş grubunda okula kayıtlı öğrenci oranının 1995’e kıyasla 2010 yılında en az yüzde 12’lik bir artış kaydettiği ülkeler arasında yer alıyor.  Buna karşılık, 2010 yılı verilerine göre, Türkiye, Arjantin, Avusturya, Brezilya, Şili, Endonezya, İsrail, Lüksemburg, Meksika, Yeni Zelanda ve İngiltere’de 15-19 yaş grubundakilerin yüzde 20’den fazlası okula kayıtlı değil.

 “Eğitime Genel Bir Bakış 2012” başlıklı OECD raporunun temel bulgularına http://www.oecd.org/edu/highlights.pdf internet adresinden ulaşılabilir.