İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU KAYA GAZI YASASI’NA UYULMASINI İSTİYOR

Avrupa Komisyonu tarafından 7 Eylül 2012 tarihinde açıklanan konvansiyonel olmayan fosil yakıtların çevre ve sağlığa etkilerini inceleyen üç rapor, kaya gazının iklim ve çevreye zarar verdiğini ortaya koydu. Hazırlanan üç farklı analizde bu yeni yakıtların enerji piyasaları üzerindeki etkileri, kaya gazı üretiminin iklim değişikliği üzerine olası etkileri ve kaya gazının çıkartılması işleminin sağlığa ve çevreye vereceği olası zararlar inceleniyor. Analizler sonucunda kaya gazının kullanımına ilişkin çok sayıda yasal ve düzenleyici belirsizlik olduğu görülüyor. Bu nedenle Avrupa Komisyonu bir yandan 27 Üye Devletin ulusal enerji sepetleri konusunda tarafsızlığını korurken öte yandan Üye Devletlerin kaya gazını kullanırken AB düzenlemelerine uymalarını sağlayacağı konusunda güvence verdi. Komisyon ayrıca kaya gazının sürdürülebilir biçimde çıkarılabilmesi için uygun yasal çerçevenin uygulanacağı hususunda garanti verdi.

Komisyon tarafından açıklanan raporlar ABD’de konvansiyonel olmayan gazın kullanımının Likidite Doğal Gaz’ın (Liquified Natural Gas – LNG) dünya piyasasında daha fazla bulunmasına sebep olduğunu, bu durumun AB’de doğalgaz fiyatlarını etkilediğini gösteriyor. ABD deneyiminden çıkarılan dersler ve AB’nin potansiyel kaynaklarının araştırılması neticesinde ortaya çıkan en iyi senaryo, AB’nin ithal enerji bağımlılığını yüzde 60 civarında sürdürmesini içeriyor.  İklim değişikliği üzerindeki etkilerin incelendiği analizde ise AB’de üretilecek kaya gazının konvansiyonel doğalgaz üretiminden daha fazla ancak boru hattı ya da LNG olarak ithal edilen doğalgazdan daha az sera gazı salınımına yol açacağı ortaya koyuluyor. Çevresel etkilerin incelendiği üçüncü analiz, kaya gazının çıkarılmasının çevresel ayak izinin konvansiyonel doğalgaza göre daha fazla olduğunu gösteriyor. Analiz çok sayıda kaya gazı çıkarma projesinin yürütülmesi halinde yer altı ve yerüstü sularının kirlenmesi, su kaynaklarının tükenmesi, hava ve gürültü emisyonları, biyoçeşitliliğin bozulması risklerine dikkat çekiyor.

Komisyon tarafından hazırlanan analizlere http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies_en.htm internet sayfasından ulaşılabilir.