İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2012

AB’de Suç Mağdurları İçin Benzer Haklar Getiren Yönerge Tasarısı Parlamento’da Kabul Edildi

Suçun niteliğine bakılmaksızın AB içinde nerede işlenmiş olursa olsun ceza yargılamasında mağdurların benzer haklardan yararlanmasını öngören tasarı Avrupa Parlamentosunda 9 karşı, 13 çekimser oya karşılık 611 oyla 12 Eylül tarihinde kabul edildi. Bu düzenlemeye göre suç mağdurları ücretsiz psikolojik destek alabilecek ve polis sorgulamasında ve mahkemelerde anladıkları dilde dinlenmelerini talep edebilecekler. Parlamento’da kabul edilen söz konusu Yönerge tasarısı ile ayrıca mağdurun şahsi özelliklerine (cinsiyet, yaş, renk, yetişkin-çocuk gibi) ve işlenen suçun niteliğine göre tüm soruşturma ve yargılama boyunca ve sonrasında ücretsiz uzman destek hizmetleri sağlanabilecek.