İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
09-16 ŞUBAT 2007

MALİ KONTROL BAŞLIĞINDA MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI İÇİN İLK ADIM ATILDI

14 Şubat 2007 tarihinde Brüksel’de toplanan AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER), ‘Mali Kontrol’ başlığında Türkiye’ye Müzakere Pozisyon Belgesini hazırlaması için davet mektubu göndermeyi kararlaştırdı. Bu başlıkta müzakerelerin başlaması için herhangi bir açılış kriteri öngörülmedi. Bunun yanı sıra toplantıda, ‘Sermayenin Serbest Dolaşımı’ başlığında da bir mektup gönderilerek, bu başlıkta müzakerelerin açılması için Türkiye'nin iki açılış kriterini karşılaması gerektiğine karar verildi. Söz konusu açılış kriterleri, Türkiye'nin sermaye hareketleriyle ve ödemelerle ilgili yasal düzenlemelerde AB müktesebatına uyum stratejisini sunması ve kara parayla mücadelede eylem planı hazırlamasını içeriyor.

Bilindiği üzere Avrupa Birliği, ‘İşletme ve Sanayi Politikası’, ‘İstatistik’ ve ‘Ekonomik ve Parasal Birlik’ başlıklarında müzakereleri başlatma kararı almıştı. ‘Mali Kontrol’ başlığına ilişkin alınan karar ile, önümüzdeki dönemde müzakeresi açılacak başlık sayısı dört oldu. Bu dört başlıkta müzakerelere başlanması için tarafların pozisyon belgelerini oluşturmaları bekleniyor. Türkiye'nin pozisyon belgesini sunmasının ardından üye ülkelerin onayı ile AB'nin ortak tutum belgesini sonuçlandırması gerekiyor. Bunu takiben Türkiye, AB Dönem Başkanlığı tarafından ilgili başlıkta müzakerelerin açılması için düzenlenen Hükümetlerarası Konferansa davet edilecek.