İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
09-16 ŞUBAT 2007

AVRUPA PARLAMENTOSU GENEL KURULU, TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI RAPORUNU KABUL ETTİ

Türk kökenli Hollandalı parlamenter Emine Bozkurt tarafından hazırlanan ‘Kadının Türkiye'de Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Faaliyetlere Katılımı’ başlıklı rapor, 13 Şubat 2007 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda kabul edildi. 15 ‘hayır’ oyuna karşı, 522 ‘evet’ oyu ile kabul edilen raporda, Türkiye’de kadın hakları konusundaki düzenlemelerin tatmin edici olduğu vurgulanırken, yasaların uygulanmasındaki eksiklerin giderilmesi çağrısında bulunuldu.

Raporda, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasından duyulan memnuniyetin yanı sıra reform sürecindeki yavaşlama ve kadın haklarına ilişkin devam eden sorunlardan duyulan üzüntü dile getiriliyor. Raporda insan haklarına saygı kapsamında kadın haklarının, Türkiye’nin AB üyeliği için ‘olmazsa olmaz’ önceliklerden biri olduğu hatırlatılırken, Türkiye'nin kadın haklarıyla ilgili yasal düzenlemelerde önemli ölçüde ilerleme gösterdiğinin altı çiziliyor. Ancak kadınların günlük hayatlarında henüz bu ilerlemeden tam anlamıyla faydalanamadığına değinilerek, bu nedenle de yasaların uygulamaya geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğinin üzerinde duruluyor.

Raporda kadın hakları alanında Türkiye’de yaşanan olumlu gelişmeler ve gelişme sağlanması gereken konulara yer veriliyor ve Türk Hükümetine bazı önerilerde bulunuluyor.

Raporda yer alan olumlu gelişmeler şunlar:

 • Kadın hakları ile ilgili yeni bir danışma kurulunun oluşturulması ve ilgili bakanlıklar arasındaki iletişimin geliştirilmesi;
 • Kadın hakları konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılması ve bu kuruluşlara mali destek sağlanması;
 • Başta Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere, kadınların ve kız çocuklarının tamamına eğitim olanağı tanınması;
 • Kadına karşı şiddet, töre ve namus cinayetlerine karşı, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından genelgelerin yayımlanması;
 • Kadın haklarıyla ile ilgili bilinç artırmaya yönelik kampanyaların düzenlenmesi ve bu tür kampanyalara ilgili tüm tarafların katılımlarının sağlanması.

Raporda, kadın hakları konusunda Türkiye’den gelişme sağlaması beklenen konular ve bu konularda Türk Hükümetine yapılan öneriler ise şöyle:

 • Özellikle Güneydoğu Anadolu’da evliliklerin kayda geçirilmesi ve kız çocuklarının nüfusa kaydedilmelerinin garanti altına alınması;
 • Başta töre cinayetleri olmak üzere kadına karşı şiddet ile mücadele konusunda gerekli önlemlerin alınması ve yeni kadın sığınma evlerinin kurulması, mevcut sığınma evlerinin kapasitelerinin artırılması;
 • Kadına karşı şiddet ile mücadele ve cinsiyet eşitliği konusunda daha sistematik soruşturma anlayışının geliştirilmesi ve etkili ceza yöntemlerinin oluşturulması. Bu kapsamda polis ve adli makamlara gerekli eğitimlerin verilmesi;
 • TBMM’de daimi bir Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun kurulması;
 • Türkiye’de kadınların okur-yazarlık oranı, kadına karşı şiddet oranı ve başörtülü kadınların işgücü piyasasına erişimleri ile ilgili mevcut veri eksikliğinin giderilmesi;
 • Kadın istihdam oranının artırılması, işgücü piyasasına girişte kadınlara uygulanan ayrımcı muamele ile daha etkili mücadele edilmesi;
 • Türkiye'de kadınların siyasete daha aktif biçimde katılmasını sağlamak amacıyla gerekirse kadınlara yönelik ‘olumlu ayrımcılık’ ve seçim listelerinde ‘kota sistemi’ uygulanması;

Raporun orjinaline aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=REPORT&Reference=A6-2007-0003&language=EN