İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
09-16 ŞUBAT 2007

AB GENEL İŞLER VE DIŞ İLİŞKİLER KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi, 12 Şubat 2007 tarihinde Brüksel'de toplandı. AB Dönem Başkanı Almanya’nın Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier başkanlığında, AB üyesi 27 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, başta Kosova’nın durumu ve İran’ın nükleer programı olmak üzere dış politikaya ilişkin birçok konu ele alındı. Toplantıda öne çıkan başlıklar ve bu başlıklara ilişkin alınan kararlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Kosova’nın statüsü: Kosova’nın statüsüne ilişkin olarak BM Özel Temsilcisi Martti Ahtisaari’nin Kosova’ya uluslararası gözetim altında sınırlı özerklik tanınmasını öngören çözüm önerisine destek verilmesine karar verildi. Ahtisaari’nin önerisinin, Kosova'da sürdürülebilir ekonomik ve siyasi gelişmenin sağlanması ve bütün bölgenin istikrarının pekiştirilmesine zemin hazırladığı savunulurken, Kosova'nın nihai statüsünün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kararlaştırılması gerektiğinin altı çizildi.
  • Sırbistan ile ilişkiler: Toplantıda Sırbistan ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'na ilişkin görüşmelerin yeniden başlatılması isteği ifade edilirken, 21 Ocak 2007 tarihinde Sırbistan’da yapılan parlamento seçimleri sonrasında kurulacak yeni hükümetten, Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle tam işbirliği yapmak yönünde net tutum sergilemesi ve başta Ratko Muladiç olmak üzere, savaş suçluları konusunda somut adımlar atması istendi (Sırbistan’ın AB üyelik sürecinde ilk adımını oluşturacak olan İstikrar ve Ortaklık Anlaşması, Sırbistan yönetiminin Bosna-Hersek'in Sırp askeri yöneticisi Ratko Muladiç'i tutuklamayı reddetmesi ile askıya alınmıştı).
  • İran’ın nükleer programı: İran ile yaşanan nükleer anlaşmazlık ile ilgili olarak, nükleer faaliyetleri nedeniyle İran'a yaptırım öngören BM Güvenlik Konseyi'nin 1737 sayılı kararının Birlik genelinde uygulamaya girmesi onaylanırken, nükleer anlaşmazlıkların çözümü için diyalog kapısının açık bırakılmasına karar verildi. AB'nin eksiksiz uygulayacağını beyan ettiği 1737 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında, İran'ın nükleer zenginleştirme, yeniden işleme, ağır su reaktörleri, nükleer silah sevkiyat sistemlerinin geliştirilmesi ve bu konularla ilgili AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunacak malzemelerin, teknolojinin ve finansmanın İran'a sağlanması ve satılmasının yasaklanması isteniyor. Ayrıca karar, İran'ın bu tür faaliyetlerine katılan kişilere ve kurumlara seyahat yasağı ve mallarının dondurulması gibi yaptırımlar getiriyor.
  • Afganistan’a polis eğitim misyonu: Uzun dönemde Afganistan’daki istikrarın sağlaması ve korunması amacıyla, Afganistan’a polis eğitimi misyonu gönderilmesine ilişkin karar AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylandı. Gönderilecek polis eğitim misyonunun, hukukun üstünlüğü çerçevesinde insan haklarına saygı göstererek görev yapması ve Afgan yetkililerinin kontrolünde oluşturulmasına karar verildi. 160 emniyet görevlisi ve 70 hukuk uzmanından oluşturulacak polis eğitim misyonunun, halen Afganistan’da görev yapan 40 Alman uzmanı takviye etmesine karar verildi.
  • Filistin sorunu: Toplantıda, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Filistin'deki siyasi krize çözüm bulmak amacıyla 8 Şubat 2007 tarihinde bir araya gelen Hamas ve El Fetih liderlerinin ulusal birlik hükümeti kurma kararından duyulan memnuniyet dile getirilirken, önümüzdeki dönemde yaşanan gelişmelerin büyük bir dikkatle izleneceği sinyali verildi. Ayrıca toplantıda, Arap Birliği’nin Filistin sorununun çözümünde göstermiş olduğu irade olumlu olarak nitelendirildi. Bilindiği üzere AB, Hamas'ın demokratik seçimlerle iktidara gelmesinin ardından Filistin hükümetine yaptığı doğrudan yardımları durdurmuştu.

Toplantı kararlarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/92758.pdf