İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EYLÜL 2012

BOSNA-HERSEK AB ÜYELİĞİ SÜRECİNDE SUNULAN YOL HARİTASININ İLK TARİHİNİ KAÇIRDI

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, Bosna-Hersek’in Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu yapmasına yönelik 27 Haziran 2012’de sunduğu haritasındaki ilk hedefin belirtilen süre zarfında yerine getirilmemesinden duydukları derin üzüntüyü ifade ettiler. Hatırlanacağı gibi, Avrupa Komisyonu, 27 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Düzey Katılım Diyaloğu toplantısında, Bosna-Hersekli yetkililere ülkenin yılsonuna kadar AB’ye üyelik başvurusunda bulunabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar ve süreleri içeren bir yol haritası sunmuştu.

Yol haritası uyarınca, Bosnalı yetkililerin ülkenin Anayasasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 22 Aralık 2009 tarihli Sejdic-Finci kararı doğrultusunda 3 kurucu halk olan Boşnak, Sırp ve Hırvatlar haricindekilerin de parlamento ve devlet başkanlığı gibi yüksek devlet makamlarına seçilebilmesine imkân sağlayacak şekilde tadil edilmesi için 31 Ağustos’a kadar teklif vermeleri gerekmekteydi.

Füle ve Jagland yaptıkları ortak açıklamada, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan yol haritasının halen geçerli olduğunu belirterek, yol haritasında belirlenen hedeflerin değişmeyeceğini ve Sejdic-Finci kararının uygulanması gerektiğinin altını çizdiler.

Açıklamada, Bosna-Hersek’in siyasi liderleri sorumlu davranmaya ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Sejdic-Finci kararını uygulayarak, verdikleri taahhütleri yerine getirerek ülkenin AB entegrasyon sürecini ileriye taşımaya davet edildi..