İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU ÇİN’DEN İTHAL EDİLEN GÜNEŞ PANELLERİNE İLİŞKİN ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu, 6 Eylül 2012 tarihinde Avrupa Birliğine ithal edilen Çin menşeli güneş panelleri ve parçalarına ilişkin 15 ay sürecek bir anti-damping soruşturması başlattı. Söz konusu soruşturma, Brüksel’in şu ana kadar başlattığı en kapsamlı anti-damping soruşturması olma özelliği taşıyor. Dünya genelindeki fotovoltaik sistem ürünlerinin yüzde 65’i Çinli şirketler tarafından üretiliyor ve yüzde 80 pazar payı ile AB, Çin’in en büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere 25 Temmuz’da, yirmiden fazla Avrupalı güneş paneli üretim firmasının oluşturduğu ProSun grubu, Komisyon’a Çin hükümetinin üreticilere sübvansiyon vermesi sonucu, Çin’den ithal edilen güneş panelleri ve parçalarının, rekabeti imkânsız kılacak şekilde, Avrupa piyasasının altında fiyatlandırıldığı şikâyetini iletmişti. ProSun grubu, düşük fiyatlı bu ürünlerin fotovoltaik sektörüne zarar verdiğini ileri sürüyor. Öte yandan Avrupalı güneş paneli üreten ve satan firmalar, pazarda fiyatları düşük tutan Çin firmalarıyla rekabet edememekten şikâyetçiyken, Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği Çin’in yenilenebilir enerji sektöründe maliyetleri düşürmesinin önemli olduğunu dile getirerek Çin’i destekliyor.

Komisyon tarafından başlatılan soruşturmanın ilk aşamasında, güneş panelleri ve parçaları üretip Birliğe ihraç eden Çin kaynaklı firmalar ile güneş paneli üretiminden sorumlu, aynı zamanda Çin’den gelen ürünlerin ithalatını ve satışını yapan Avrupalı firmaların faaliyetleri mercek altına alınacak. Anti-damping soruşturmasının ilk sonuçlarının 2013 Haziran ayında açıklanması bekleniyor. Ardından Komisyon tarafından şu muhtemel üç senaryodan biri uygulanacak: Çin’in ihracatını sınırlayıcı maddelerin de bulunacağı geçici anti-damping vergisinin uygulamaya konulması; soruşturmaya devam edilmesi; ya da soruşturmanın kapatılması. Soruşturmanın tamamlanmasından sonra alınacak nihai karar Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayımlanacak.

Soruşturmanın açılmasının ardından Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu soruşturmanın AB yenilenebilir enerji pazarına zarar vereceği uyarısı yapıldı. Her ne kadar Çin bugüne kadar konuyla ilgili açıklamalarında ılımlı bir tavır takınsa da 20 Eylül 2012 tarihinde düzenlenecek AB-Çin Zirvesi’nde taraflar arasında gerginliğin artabileceği belirtiliyor.