İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EYLÜL 2012

AVRUPA BİRLİĞİ 2012 YILI İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME VERİLERİ AÇIKLANDI

AB resmi istatistik kurumu Eurostat, 6 Eylül 2012’de Avrupa Birliği ve Avro Alanı’nın 2012 yılı ikinci çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Bir önceki çeyrek verileriyle karşılaştırıldığında, Avro Alanı GSYİH’sında yüzde 0,2; AB-27 GSYİH’sında ise yüzde 0,1’lik düşüş kaydedilmesi dikkat çekti. Birinci çeyrekte, Avro Alanı ve AB-27’de büyüme oranı sabit kalırken, 2011’in ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında, Avro Alanı GSYİH’sında yüzde 0,5, AB-27’de ise yüzde 0,3’lük azalma gözlendi.

Yayınlanan veriler aynı zamanda Avro Alanı ülkeleri arasındaki farkı da ortaya koydu. Almanya ekonomisinde yüzde 0,3; Hollanda ekonomisinde de 0,2 büyüme yaşanırken; İspanya ekonomisi yüzde 0,4, İtalya ekonomisi yüzde 0,7, Belçika ekonomisi yüzde 0,6, Finlandiya ekonomisi yüzde 1,1, Portekiz ekonomisi ise yüzde 1,2 düzeyinde daraldı. Avrupa Birliği geneline bakıldığında en yüksek büyüme gösteren ekonomi yüzde 1,4 ile İsveç olurken, en fazla daralma gözlenen ekonomi ise yüzde 1,2’lik küçülme ile Portekiz oldu.

GSYİH’yı oluşturan kalemler incelendiğinde; özel tüketim kaleminde hem Avro Alanı hem de AB-27’de yüzde 0,2’lik düşüş gözlendi. Sabit sermaye birikimi Avro Alanı’nda yüzde 0,8, AB 27’de yüzde 0,9 oranında geriledi. Diğer iki kalemin aksine ihracat ve ithalat, artış kaydedilen kalemler oldu. İhracatta, Avro Alanı’nda yüzde 1,3’lük, AB-27’de ise yüzde 1, ithalatta ise iki alanda da yüzde 0,9 oranında artış kaydedildi.

İkinci çeyrekte, GSYİH’da gözlenen bu düşüş, Avro Alanı’nın bir durgunluk dönemine girmesine yol açıyor. İktisadi durgunluk tanım olarak art arda iki çeyrekte GSYİH’da düşüşü gerektiriyor.