İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EYLÜL 2012

ABAD AB Konseyi’nin Schengen’de değişiklik yapan Kararını iptal etti

AB Adalet Divanı, FRONTEX’in AB’nin dış deniz sınırlarının denetimine ilişkin Schengen kurallarında değişiklik yapan Konsey’in 2010/252/EU sayılı Kararını iptal etti. Söz konusu Konsey Kararına karşı Avrupa Parlamentosu, Konsey’in yetkilerini aştığı gerekçesiyle Divan’da dava açmıştı. Bu davada, Parlamento, Konsey Kararının, Schengen Kodu ile Konsey ve Komisyon’a verilen uygulama yetkilerini aştığını ve söz konusu Kararın içinde Parlamento’nun da yer aldığı ortak karar alma prosedürüne göre alınması gerektiğini iddia etmişti.

Adalet Divanı’na göre dava konusu Konsey Kararıyla sınır muhafızlarına cebri önlemler (silah kullanma gibi) alabilmelerini de kapsayan çok önemli yetkiler verilmektedir ki, bu durum çoğu zaman siyasi tercih gerektiren ve AB yasama organınca (Konsey ve Parlamento) kararlaştırılması gereken konulardır. Ayrıca, Divan’a göre, eğer bu önlemler gemileri ilgilendiriyorsa, cebir kullanma yetkisi üçüncü ülkelerin bayraklarını taşıyan gemiler bakımından egemenlik yetkilerinin çatışması gibi sorunlara da yol açabilecektir. Konseyin Kararı Schengen Kodunun sadece uygulama kurallarında değil esasına ilişkin olarak da önemli değişiklikler getirmektedir. Bu bakımdan, sınır muhafızlarına verilen yetkiler (silah kullanma, tutuklama, gemilere el koyma, kişileri belirli yerlere sevk edebilme yetkileri) temel insan haklarını ilgilendiren konular olup, bu tür düzenlemeler ancak AB yasama organınca yapılabilir. Dolayısıyla Avrupa Parlamentosu’nun sürece dahil olmaması Kararın iptalini gerektirir.