İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EYLÜL 2012

AB, Kastamonu, Tokat ve Malatya’da iş geliştirme merkezlerinin kurulmasına destek veriyor

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 4 Eylül 2012 tarihinde,  Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini desteklemek amacıyla kurulacak “İş Geliştirme Merkezleri” için 9 Milyon Avro tutarında mali destek vereceğini açıkladı. 5 Eylül 2012 tarihinde Kastamonu İş Geliştirme Merkezi’nin temel atma töreni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Davut Kavranoğlu ile AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Tibor Varadi’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

“Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı” kapsamında kurulacak bu İş Geliştirme Merkezleri’nin küçük firmalara işyeri ve üretim alanı sağlanmasının yanında iş geliştirme eğitimleri, idari ve teknik destek gibi hizmetler sunacağı bildirildi. AB, bu program kapsamında sürdürülebilir ekonomik faaliyetleri bölgeye çekmek için Türkiye’nin 43 ilinde rekabet gücünün arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu kapsamda desteklenen 60 proje için AB’nin Türkiye’ye toplam katkısının 480 Milyon Avro’yu bulacağı tahmin ediliyor.