İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 AĞUSTOS-4 EYLÜL 2012

İKV’NİN “SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE” SERİSİNDEN İKİ YENİ YAYIN: “ENERJİ POLİTİKASI” VE “ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI”

2004 yılında İKV tarafından yayımlanan ve temel AB politika alanlarında okuyuculara bilgi vermeyi hedefleyen “15 Soruda 15 AB Politikası” kitapçık serisi uzmanlarımız tarafından güncellenmeye devam ediyor. Serinin 11’inci ve 12’nci kitapçıkları Ağustos ayı içerisinde yayımlandı.

“Sorularla AB Politikaları ve Türkiye” serisinin on birinci kitapçığı olan “Enerji Politikası” başlıklı yeni yayınımız, AB’de enerji politikasının tarihsel gelişimi, hedefleri ve amaçları hakkında bilgi vermektedir. Kitapçıkta bunun yanında, AB’nin yenilenebilir enerji politikası, enerji verimliliği konusunda atılan adımlar, AB’de nükleer enerjiye bakış, AB’nin enerji politikası ile çevrenin korunması alanındaki ilişki, AB-Rusya enerji diyaloğu ve son olarak Türkiye’nin AB enerji politikasına uyum durumu incelenmektedir.

 “Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Enerji Politikası”

Yayın Numarası: 258

Yayın Tarihi: Temmuz 2012

Sayfa Sayısı: 39

ISBN: 978-605-5984-51-9

 

“Sorularla AB Politikaları ve Türkiye” kitapçık serisinin on ikinci kitapçığı olan “Ortak Balıkçılık Politikası” başlıklı yayınımız, AB’de Ortak Balıkçılık Politikasının  neden ortaya çıktığı, tarihsel gelişimi, hedefleri ve amaçları hakkında detaylı bilgi vermektedir. Kitapçıkta bunun yanında, Entegre Denizcilik Politikası, Ortak Balıkçılık Politikası’na ilişkin mali araçların ve fonların neler olduğu, genişlemenin Ortak Balıkçılık Politikasına etkisi, reform çalışmaları ve Türkiye’nin Balıkçılık Politikası’nın AB’ye uyum durumu incelenmektedir.

 

“Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: Ortak Balıkçılık Politikası”

Yayın Numarası: 259

Yayın Tarihi: Temmuz 2012

Sayfa Sayısı: 67

ISBN: 978-605-5984-52-6