İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 AĞUSTOS-4 EYLÜL 2012

AVUSTURYA KAMUOYUNDA TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE OLAN KARŞITLIK AZALDI

 

Uluslararası Gallup kamuoyu araştırma şirketinin Avusturya temsilciliğini yürüten Karmasin Motivforschung şirketinin yaptığı anketin sonuçlarına göre Avusturyalılar arasında Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkanların oranının önemli bir düşüş göstererek yüzde 47 oranına gerilediği ortaya çıktı. Aynı kurumun 2010 yılında yaptığı kamuoyu araştırmasında Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkanların oranı yüzde 61 olarak saptanmıştı. 2012 yılında yapılan ankette, katılımcıların yüzde 20'sinin Türkiye ile tam üyelik yerine stratejik ortaklık ilişkisi kurulması yönünde fikir beyan ettiği, yüzde 8'inin ise Türkiye'nin tam üyeliğini koşulsuz olarak onayladığı belirtildi.

Bilindiği üzere Avusturya'da, koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan merkez sağ eğilimli Avusturya Halk Partisi (ÖVP), 2005 yılından beri Türkiye'ye tam üyelik yerine ''imtiyazlı ortaklık” verilmesini savunuyor. Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ise Türkiye AB ile olan üyelik müzakerelerini tamamlasa bile Türkiye'nin tam üyeliğine ilişkin referandum yapılması yönündeki ısrarını sürdürüyor. Avusturya Meclisi’nin üçüncü büyük partisi konumunda olan ve Türk kökenli vekil Alev Korun’un da mensubu olduğu Yeşiller Partisi ise üyelik kriterlerinin yerine getirilmesi durumunda Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor.