İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 AĞUSTOS-4 EYLÜL 2012

AB ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE KALİTE STANDARTLARI İLE İLGİLİ BİLDİRİ YAYINLADI

2-6 Temmuz tarihleri arasında Buenos Aires’te düzenlenen Uluslararası Zeytin Konseyi toplantısına (IOC)  Avrupa Birliğini temsilen katılan heyet, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan eylem planı doğrultusunda açıklamalarda bulundu. Bu açıklamada, zeytinyağının uluslararası ticaretindeki standartları ile zeytinin kimyasal özellikleri açısından üretimde, tüketici tercihlerinde ve bilimsel gelişmelerin sınırsız takibi konusundaki çabaların önemine değinildi. Bu düşünce karşısında, Avrupa Birliği, zeytinyağının kalite standartları açısından uluslararası referans kurumu olmaya devam ettiğini ve bu yönde kontrol, kalite ve saflık metotlarını yoğunlaştırarak devam etmesi fikrinde olduğunu belirtti.

AB’nin zeytinin kimyasal özellikleri konusunda, zeytinyağı ürünlerinin kalitesi ve saflığını korumak ve yüksek kalite standardını muhafaza etmek amacıyla aşağıda belirtilen konuları en kısa sürede tamamlamak için Uluslararası Zeytin Konseyi Genel Sekreterliği’ne çağrıda bulunmayı planladığı ifade edildi.

  • Sızma zeytinyağını rafine yağlardan ayrıştırabilmek için stigmastadien içeriğinin sınırını düşürmek,
  • Zeytinyağının içinde, bu yağla alakası olmayan yağları saptayabilmek için uluslar arası bir metot kabul etmek,
  • Kokulu ve düşük kalitedeki yağları zeytinyağından hariç tutmak amacıyla zeytinyağının içindeki Alkali Ester için en az limitin belirlenmesini sağlamak,
  • Kalite ve saflık anlamında belirleyici olarak, wax kullanımını  belirleme imkânının artmasını sağlamak,
  • Miristik asidin seviyesini düşürerek karışımındaki hurma yağını belirleme imkânının artmasını sağlamak,
  • Hileli karışımlarla savaşabilmek ve doğallığı koruyabilmek adına digliserit ve trigliserit belirlemede bir metodun belirlenmesi.

Son 10 sene içerisinde, zeytinyağı için her bir kategoride temel parametrelerin aynı kaldığı belirtilirken; üretimde, işlemede ve ticarileşme tekniklerinde devam eden bir yükselmenin olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca; ticaretin, ürünün kaliteli imajını yansıtarak yüzde 75 oranında artmış olduğu belirtildi. Bu kapsamda Avrupa Birliği, IOC’nin kendileriyle zeytinyağının sınıflandırılması konusunda müzakere ve inceleme yapılması ve zeytinyağının kalite ve saflık standartları konusunda fiziksel ve kimyasal parametreleri belirlemek konusunda çalışmalar yapmayı hedeflediğini vurguladı.