İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 AĞUSTOS-4 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU KÂĞIDIN AB EKOLOJİK ETİKETİ ALABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLERİ AÇIKLADI

Avrupa Birliği’nin ekolojik ürün etiketini (ecolabel) alabilmesi için kriterleri belirlenen son ürünlerden biri kağıt oldu. 16 Ağustos’ta alınan Komisyon Kararı ile kağıdın ekolojik etiketi alabilmesi için karşılaması gereken kriterleri netleştirildi ve 21 Ağustos Çarşamba günü Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

66/2010/EC Sayılı AB Tüzüğüne göre, AB ekolojik ürün etiketi verilebilecek ürünlerin hayat döngüsü boyunca çevreye verdiği zararının asgari düzeyde olması gerekmekte. Bu kapsamda ürünleri için ekolojik ürün etiketi almak isteyen kağıt imalatçılarının da kağıtların geri dönüşümü ve mürekkepten arındırma sürecinde çevresel etkilerin asgari düzeye indirilmesi, uçucu organik bileşik (VOC) emisyonlarının azaltılması, tehlikeli madde kullanımının çevre ve insan sağlığına olan zararlı sonuçlarını engellenmesi amacıyla belirlenen on kritere uymaları bekleniyor. Buna yönelik bazı kriterler ise nihai ürünün alt maddesi, geri kazanılabilirliği ve elverişliliğinin sağlanması için kağıt bileşenlerinin basım, astar ve cila sürecinde emisyon, atık, enerji, eğitim gibi bilgilerinin, kullanılan karışımların ve maddelerin sınırlaması ya da çıkarılmasına dair kriterlerinin ekolojik etiket doğrultusunda belirlenecek olmasıdır. Buna yönelik her spesifik kriter için ise tetkik ve değerlendirme yapılması gerekiyor.