İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 AĞUSTOS-4 EYLÜL 2012

Yedinci Çerçeve Programı Ara Değerlendirme Raporu yayımlandı

TÜBİTAK, 1 Ocak 2007 – 30 Haziran 2012 dönemini kapsayan Yedinci Çerçeve Programı Ara Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Bu dönemde, Türkiye, Yedinci Çerçeve Programı’nda toplam 879 projede yer aldı. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin, en çok, “KOBİ Yararına Araştırmalar”, “Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları” ile “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” başlıkları altında yürütülen projelere katıldığı belirtildi. Türk ortakların yer aldığı projelerin toplam portföy büyüklüğü 2,5 Milyar Avro değerine ulaşırken, Türk ortakların aldığı fon da 145,1 Milyon Avro değerine ulaştı.

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Türk ortaklı projelere katılımı en fazla sağlayanların üniversiteler ve araştırma merkezleri olduğu gözleniyor. Ancak TÜBİTAK’ın ara değerlendirme raporunda dikkat çekilen bir diğer husus da, Türkiye’de araştırma kuruluşlardan ve üniversitelerden ziyade sanayi kuruluşlarının, kamu kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının, Altıncı Çerçeve Programı’na göre, Yedinci Çerçeve Programı’na daha fazla ilgi göstermeleri oldu.

TÜBİTAK’ın yayımladığı rapora şu internet adresinden ulaşılabilir: http://www.fp7.org.tr/tubitak_content_files//GenelHaber/7CPRaporTemmuz2012.pdf

Avrupa Komisyonu, bu yaz Yedinci Çerçeve Programı altında 8,1 Milyar Avro değerinde bir bütçe ile 2013 yılı için proje çağrılarını açıkladı. Bu yeni proje çağrıları, Türkiye’de hazırlanan nitelikli projelerin sayısının artırılması için önemli bir fırsat teşkil ediyor.

Yedinci Çerçeve Programı altında yapılan son çağrılara, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls ve http://www.fp7.org.tr/home.do;jsessionid=578C97891C4311DA7D7F452A64B5862F?ot=5&rt=&sid=0&pid=0&cid=14794  internet sayfalarından ulaşılabilir.