İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ŞUBAT- 2 MART 2007

AB DÖNEM BAŞKANI ALMANYA DOĞRUDAN TICARET TÜZÜĞÜ’NÜN UYGULANMASIYLA İLGILI İZLENECEK PROSEDÜRÜ BELIRLEDI

AB Dış İlişkiler Konseyi 22 Ocak tarihinde, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk Toplumu ile doğrudan ticareti düzenleyen 26 Nisan 2004 tarihli Konsey Tüzüğü önersinin onaylanması çalışmalarının başlatılmasına karar vermişti. Bu çerçevede, Almanya Dönem Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs ile doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili izlenecek prosedürü 28 Şubat 2007 tarihinde Kuzey Kıbrıs Ad Hoc Grubu’na sundu. Henüz hazırlık aşamasında olan geçici grup tüm AB üye ülkelerinin temsilcilerinden oluşuyor. Gruba sunulan bilgi notunda Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün oybirliği ile hazırlanması gerektiği ifade ediliyor. GKRY, Tüzüğün tüm üye devletlerin onayı alınarak hazırlanması ve adadaki taraflardan birini diğerine karşı avantajlı konuma getirmemesi gerektiğini belirtti.