İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ŞUBAT- 2 MART 2007

DTÖ, AB’NİN ÇOK TARAFLI TICARET SISTEMI’NDEKI ÖNEMLI ROLÜNÜ YINELEDI

DTÖ-Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Organı, AB’nin ticaret politikalarını değerlendiren raporunu yayımladı. DTÖ’nün, ticaret hacmi en büyük dört üyesinin (Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti) ticaret politikaları her iki yılda bir yayımlanan raporlarla değerlendirilirken, diğer ülkelerdeki durum gelişmişlik düzeylerine göre dört yıl, altı yıl ya da daha uzun zaman dilimlerinde raporlanıyor.

Rapor, AB’nin çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesinde oynadığı önemli role dikkat çekiyor. Özellikle Doha Kalkınma Gündemi çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerin dünya ticaret sistemi içine çekilmesinin önemi ve AB’nin bu yöndeki çabaları dile getiriliyor. Ayrıca, 2001-2003 yılları arasında yaşanan ekonomik durgunluğun ardından, ekonomik iyileşmenin gerçekleştiğinin, genişleme ve İç Pazar’ın birleştirilmesi ve pekiştirilmesi ile Ortak Tarım Politikası alanındaki reformların da altı çiziliyor.

Rapordaki başlıca noktalar şu şekilde özetlenebilir:

  • AB’nin, Doha görüşmelerinde ve gelişmekte olan ülkelerin çok taraflı ticaret görüşmelerine entegre edilmesinde üstlendiği önemli role dikkat çekiliyor. Bu çabalara, Afrika-Karayip-Pasifik ülkeleriyle imzalanan Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları, GTS ve kalkınma yardımı örnek olarak gösteriliyor,
  • AB hizmet piyasasının daha fazla liberalleşmesinin önemine dikkat çekiliyor ve Hizmetler Direktifi’ne vurgu yapılıyor,
  • Tarım piyasasının daha fazla liberalleşmesinin gerektiği belirtiliyor ve AB’nin Doha görüşmelerinde yaptığı önerilerin (ticareti olumsuz etkileyen sübvansiyonların kaldırılması ve tarım ürünlerine uygulanan gümrüklerin azaltılması vb.) önemi vurgulanıyor,
  • Çok taraflı ticaret sisteminin halen AB’nin önceliği olmasının önemine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda, AB’nin son dönemde Güney Doğu Asya Ülkeleri, Hindistan ve Güney Kore ile başlattığı ikili görüşmelerin DTÖ sistemi kapsamında olmayan alanlarda (yatırım, fikri mülkiyet ve kamu alımları vb.) gerçekleştiği ve bu tür ikili anlaşmaların çok taraflı sistemin gelişimini desteklediği belirtiliyor,

Konuya ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Peter Mandelson, AB’nin Doha görüşmelerindeki rolünün ve gelişmekte olan ülkeleri destekleyen çalışmalarının kabul görmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. DTÖ tarafından yayımlanan raporun aslı http://www.wto.int/english/tratop_e/tpr_e/tp278_e.htm adresinde yer alıyor.