İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23 ŞUBAT- 2 MART 2007

AB FONLARI İLE 4 YILDA 2.2 MİLYAR AVRO KAYNAK SAĞLANACAK

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölümü Başkanı Dr. Holger Schröder, 27 Şubat tarihinde Avrupa Birliği Bilgilendirme Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, AB’nin Türkiye’ye yaptığı mali yardımın hızla arttığını belirterek, Birliğin 2007-2010 döneminde Türkiye’ye toplam 2.2 milyar Avro fon sağlayacağını belirtti.

AB’nin, 2007-2010 arasında Türkiye’ye yeni katılım öncesi yardım aracından (IPA) sağlayacağı fonları belirlediğini bildiren Schröder, kurumsal yapılanma alanına toplam 946,9 milyon Avro, sınır ötesi işbirliğine 34,4 milyon Avro, bölgesel kalkınmaya 762,1 milyon Avro, insan kaynaklarını geliştirme alanına 222,1 milyon Avro, kırsal kalkınmaya 290,5 milyon Avro fon sağlanacağını ifade etti.

Schröder, AB’nin Türkiye’ye yaptığı mali yardımın hızla arttığını belirterek, 2004’te 250, 2005’te 300, 2006’da 500, 2007’de de 497 milyon Avro mali yardım yapıldığını söyledi. Gelecek yıl mali yardım miktarının 539, 2009’da 567, 2010’da ise 654 milyon Avro olacağını kaydeden Schröder AB tarafından finanse edilen projelerin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerini teminat altına alan istikrarlı kurumları, işleyen bir piyasa ekonomisini ve AB mevzuatının benimsenerek uygulamaya koyulmasını desteklemeyi amaçladığını belirtti.

 

Schröder ayrıca AB ile Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesinin önemini vurgulayarak projelere sağlanan finansman desteğinin bölgelerarası ekonomik ve sosyal farklılıkların azaltılmasını hedeflendiğini ifade etti. Schröder AB fonları tahsis edilirken, kişi başına düşen milli gelirin, ülkenin ortalama gayri safi milli hasılasının %75’inin altında olan bölgeler olarak tanımladığı daha az gelişmiş bölgelere öncelik verildiğini vurguladı.

Fonlardan yararlananların çok çeşitli olduğunu ifade eden Schröder, bunların arasında bakanlıklar ve hükümet kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, KOBİ’ler, iş güvencesi olmayan kesimler (kadınlar ve gençler), okul çağındaki çocukların yanı sıra daha az gelişmiş bölgelerdeki çiftçilerin yer aldığını belirtti.

Schröder halen Türkiye’de devam etmekte olan 200’den fazla proje olduğunu ifade ederek aralarında Aktif İşgücü Piyasası Stratejisi Programı, Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması, İzmit Engelliler Üretim Merkezi, Şanlıurfa İçme Suyu Projesi, Avrupa-Türkiye İş Geliştirme Merkezlerinin Kurulması Projesi’nin de yer aldığı projelerden örnekler verdi.