İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 TEMMUZ 2012

AB’NİN İLK İNSAN HAKLARI ÖZEL TEMSİLCİSİ YUNANİSTAN ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI STAVROS LAMBRİNİDİS OLDU

Yunanistan Eski Dışişleri Bakanı ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Stavros Lambrinidis, yeni oluşturulan AB İnsan Hakları Özel Temsilciği (EUSR for Human Rights) görevine atandı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’a bağlı olarak görev yapacak olan Lambrinidis çalışmalarına 1 Eylül 2012 tarihinde başlayacak ve 30 Haziran 2014 tarihine kadar sürecek. Lambrinidis’in görev süresi dolunca bir kez daha yenilenebilecek.

Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi’nin 25 Haziran 2012 tarihli toplantısında kabul ettiği insan hakları ve demokrasiye ilişkin konuların AB dış politikasının her yönüne dahil edilmesini amaçlayan İnsan Hakları ve Demokrasi Stratejik Çerçeve Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda oluşturulan İnsan Hakları Özel Temsilciliği makamı, ilk tematik özel temsilcilik olma özelliğini taşıyor. Lambrinidis’in İnsan Hakları Özel Temsilciliğin atanmasıyla,  AB Dışişleri ve Yüksek Temsilcisi Ashton’a destek veren Özel Temsilcilerin sayısı 11’e yükselmiş oldu.

Özel Temsilci’nin görevi Avrupa Birliği’nin insan hakları politikalarının etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılması olacak. Farklı koşullara adapte olmasına imkan sağlayacak esnek ve geniş bir görev tanımına sahip olacak olan Özel Temsilci, Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) ile işbirliği içerisinde çalışacak. 

Birleşmiş Milletler ile ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla irtibat halinde olacak olan Özel Temsilci, yüksek düzey insan hakları diyaloglarına başkanlık edecek ve üçüncü ülkelerle insan hakları konularındaki istişareleri yönetecek.

Yüksek Temsilci Ashton, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Stavros Lambrinidis’in AB İnsan Hakları Özel Temsilcisi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insan haklarının Avrupa Birliği dış ilişkileri için taşıdığı öneme değindi. Lambrinidis’in tecrübesi ve vizyonu ile AB’ye önemli bir katkı olduğunu ve bu görevin en iyi şekilde yürütülmesi noktasında herkesin beklentilerini karşılayacak bir karar olduğunu belirtti, Lambrinidis ile insan haklarının korunması ve savunulması alanında beraber çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunun altını çizdi.

Daha önce Yunanistan Başbakanlığı ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Lambrinidis, 2004-2009 döneminde Avrupa Parlamentosu Medeni Haklar, Adalet ve İçişleri Komitesi’nin Başkan Yardımcılığını üstlenmişti. Labrinidis, kariyerinin ilk yıllarında Vaşington Borsalar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı olarak da görev yapmıştı.