İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 TEMMUZ 2012

AB’DEN KARBON PİYASASINI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ETS REFORMLARI

Avrupa Komisyonu 25 Temmuz 2012 tarihinde Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) kapsamında, karbon piyasasındaki emisyon salma izinlerinin miktarını düşürmek için, ETS’nin üçüncü uygulama dönemi olan 2013-2020 yıl aralığına ilişkin açık arttırmaya sunulacak emisyon kotaları programında, değişiklik önerdi.

AB’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle uluslararası kredilere ve emisyon salma haklarına olan arzın kısa vadede artacağı ve konunun makro ekonomik gelişmelere etki yapacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla, bu durumun ETS’nin 2013 yılında başlayacak uygulama dönemine yansımaması için, karbon fiyatlarını sabit seviyede tutma hedefiyle Komisyon mevcut Tüzük ve Yönergede değişiklik öngören üç belge yayımladı. Bunlar; (a) 2013-2020 dönemindeki açık arttırmaya sunulacak emisyon izinleriyle ilgili Tüzüğü (No 1031/2010) değiştirmesi düşünülen Tüzük Taslağı (b) Komisyon’un yetkilerini arttıran Avrupa Konseyi ve Parlamentosu Karar Taslağı ve (c) Çalışma Belgesi. Birinci belgede, üçüncü uygulama döneminde havacılık da dahil olmak üzere tahsis edilmesi gereken toplam 8.5 Milyar ton emisyon salma haklarının 3.5 Milyar kadarının aynı kalacağı varsayılarak, ilk üç yıl için (2013-2015) emisyon izinlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Taslak, Avrupa Parlamentosu’nun ve üye devletlerin görüşüne açılacak. İkinci belge olan Parlamento ve Konsey Karar Taslağı,  Komisyon’un ilgili değişiklikteki yetkisini arttırıcı özellik taşımakta.. Çalışma Belgesi ise, uzun vadeli olarak ETS’nin işleyişini analiz eden belge niteliğindedir.

Avrupa Komisyonu’nun İklim Eylemi’nden sorumlu üyesi Connie Heedegard, siyasi engellerin aşılması durumunda tüm kararların alınabilecek halde olduğunu ve 2013 yılı öncesi planlanan bu değişikliklerin artık Parlamento ve üye devletlere bağlı olduğunu belirtti.

AB’nin hedefi, emisyonların 1990 yılı seviyesine göre 2020 yılında yüzde 20 oranında azaltılması. Ancak teklife ilişkin, hali hazırda düşük olan karbon fiyatlarının (ton başına 7 Avro),  ilgili tesisler ve şirketlerin karbon salınımlarında azaltıcı etki yaratmadığı, Komisyon’un teklifinin çok zayıf olduğu ve şeffaf olarak sunulmadığı eleştirisi getiriliyor. Yaz tatilinden sonra, Komisyon uzun dönem yapısal önlemlere nihai şeklini verecek. Bu yılın sonlarında da Avrupa karbon pazarının fonksiyonuna ilişkin birinci raporunu sunacak.

Avrupa Komisyonu’nun söz konusu değişiklik önerilerine http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/third/documentation_en.htm  adresinden ulaşılabilir.