İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 TEMMUZ 2012

AVRUPA BİRLİĞİ GSYİH’SININ SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI İLE YÜZDE 2 ORANINDA ARTMASI BEKLENİYOR

Avrupa Komisyonu’nun 18 Temmuz 2012 tarihinde yayınladığı raporda, dış ticaretin serbestleştirilmesinin Avrupa Birliği’nin ekonomik büyümesi ve istihdamı üzerindeki etkileri incelendi.  Söz konusu rapora göre, Avrupa Birliği Kasım 2010’ta açıkladığı yeni ticaret politikası stratejisinde belirlediği eylem planını uyguluyor.   Bu doğrultuda, başta ABD, Japonya, Kanada, Hindistan, Çin ve bazı Güneydoğu Asya ülkeleriyle olmak üzere iki taraflı anlaşma müzakerelerinin sonuçlandırması halinde Avrupa Birliği’nin GSYİH’ sının yüzde 2 oranında artması bekleniyor. Ayrıca Avrupa Birliği’nin belirlediği ticaret politikası sayesinde  2 Milyon’dan fazla yeni iş imkânı yaratılması öngörülüyor.Raporda, ticaretin Avrupa Birliği’nin ekonomik durgunluğun üstesinden gelmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor.  Geçtiğimiz yıl, Avrupa Birliği’nin sanayi sektöründe 281 Milyar Avro ticaret fazlası olduğu açıklandı. Ayrıca, 2010 yılı verilerine göre, hizmet sektöründe 86 Milyar Avro’luk bir ticaret fazlası kaydedildi. Avrupa Birliği tarım sektöründe, 2000 yılında 3,3 Milyar Avro’luk bir ticaret açığını kaydederken, 2011 yılında 7 Milyar Avro ticaret fazlasına geçtiği gözlenildi. Yukarıdaki  tabloda görüldüğü gibi, hâlihazırda süren serbest ticaret anlaşmaları müzakerelerinin sonuçlanmasıyla, Avrupa Birliği’nin ihracatını yüzde 6,2 (129,6 Milyon Avro) ve ithalatını yüzde 5,6 (118,2 Milyar Avro) oranında artırması bekleniyor.

Kaynak: Avrupa Komisyonu’nun Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmaların sonuçları.