İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 TEMMUZ 2012

Avrupa Komisyonu Yemen’e Sağlanan İnsani Yardımı İki Katına Çıkardı

Avrupa Komisyonu, 26 Temmuz 2012 tarihinde, kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Arap Yarımadasının en fakir ülkesi Yemen’e sağlanan insani yardım desteğinin 20 Milyon Avro artırılarak iki katına çıkarılacağını bildirdi. Bu yeni ödenekle Yemen’e 2012 yılında yapılacak mali yardım 40 Milyon Avro’ya ulaşacak. Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Krize Müdahaleden Sorumlu Üyesi Kristalina Georgieva, Yemen’in en büyük insani krizlerden birine sahne olduğunu belirterek, Avrupa Birliği’nin, en kötü şartlarda yaşayan kadın ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Diğer Arap ülkelerinin aksine yüksek petrol geliri bulunmayan Yemen’de halkın yüzde 43’ü fakirlik sınırının altında yaşıyor. Yetersiz beslenme bakımından dünya ülkeleri arasında üçüncü sırada yer alan Yemen’de nüfusun yüzde 40’ı büyük ölçüde sadece ekmek ve çay tüketmek durumunda. Yoksulluğa ek olarak, ülkenin kuzeyinde 2004’ten bu yana süren silahlı çatışma, kuraklık ve giderek artan gıda fiyatları ile Afrika Boynuzu’ndan gelen mülteci akını sebebiyle ülkedeki insani durum 2011 itibarıyla giderek kötüleşmişti. Avrupa Komisyonu, 1994’ten bu yana Yemen’e 94 Milyon Avro tutarında insani yardım desteği sağladı