İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 TEMMUZ 2012

AB’de Sınır Ötesi Miras Konularına İlişkin Kurallar Getiren Tüzük Yürürlüğe Girdi

Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen sınır ötesi miras olaylarına ilişkin düzenleme, geçen ay resmi olarak AB üye ülkeleri tarafından kabul edildi ve 27 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, Avrupa vatandaşlarına miras hukukunun uluslararası boyutu bakımından oldukça kolaylık sağlayacak. Neredeyse her yıl 450.000 Avrupalı aile uluslararası miras durumuyla başa çıkmaya çalışıyor. Yaklaşık 12,3 milyondan fazla AB vatandaşı diğer AB ülkelerinden birinde ikamet ediyor. Hiç şüphesiz getirilecek olan bu kurallar, uluslararası miras konusunda AB vatandaşlarına hukuksal kesinlik sağlayacak. Bu söz konusu yeni AB kurallarının geçerli olabilmesi için, AB üye ülkelerin kendi milli hukuklarında üç yıl içinde gerekli değişiklikleri yapması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu’nun Yargı, Temel Haklar ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Viviane Reding, miras konusunda üye devletlerdeki farklı düzenlemelerin hukuksal olarak karışıklığa yol açtığını kaydetti. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, sürecin işleyişi kolaylaşacak ve bireylere hukuksal güvenlik sağlanacak. Bu düzenlemeyle birlikte, her bir davada hangi ülkenin hukukunun uygulanması gerektiği daha kolay tespit edilebilecek. Bu yeni düzenleme, uluslararası miras vakıalarının çözümünü kolaylaştırmak için hem yargı yetkisinin hem de uygulanacak hukukun belirlenmesi bakımından ‘mutad mesken’ olarak adlandırılan tek bir kriter belirlendi. Miras bırakanın mutad meskeni neresi ise miras konusu söz konusu mutad meskenin bulunduğu ülkenin kurallarına göre belirlenecek.