İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-9 MART 2007

TÜRKIYE-AB KARMA İSTIŞARE KOMITESI’NIN 22. TOPLANTISI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTIRILDI

Türkiye ve Avrupa Birliği’nden sivil toplum temsilcilerinin katıldığı ve 1-2 Mart 2007 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) toplantısında müzakere sürecindeki son durum ve bu süreçte sivil toplumun rolü ele alındı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı ve KİK Eşbaşkanı Şemsi Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada Birliğin 8 fasılda müzakereleri açmama kararına rağmen Komite’nin çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkanı Dimitris Dimitriadis, Birliğin 27 üyeye genişlemesiyle birlikte Avrupa’nın yeniden canlandırılmasında sivil toplumun çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Toplantıda, müzakere sürecinde Avrupa kamuoyunun Türkiye’nin üyeliği hakkında iyi bilgilendirilmesi için iki tarafın sivil toplum kuruluşları arasındaki bağların güçlendirilmesi gereğine işaret edildi. Sivil toplum kuruluşlarının müzakere sürecine ve AB tarafından 2004 yılında başlatılan Sivil Toplum Diyaloğu’na etkin bir şekilde katılmaları için gerekli desteğin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Toplantıya Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan’ın yanı sıra Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Aydın Numanoğlu ile KİK üyesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Başmüzakereci Ali Babacan, konuşmasında bazı fasıllarda müzakerelerin başlatılmayacak olmasına rağmen tüm fasıllarda çalışmaların devam ettiğini ve tüm alanlarda reformların sürdürüleceğini belirtti. Toplantıda, ayrıca, Türkiye’deki sendikal hakların durumu görüşüldü. Ortaklaşa hazırlanan ve toplantıda sunulan raporda, Türkiye’de sendikal haklar alanında hiçbir ilerleme kaydedilmemesinden duyulan üzüntü dile getirilerek bu alanda mevcut yasaların henüz ILO standartlarıyla uyumlaştırılmadığı vurgulandı. Avrupa Komisyonu’nun Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ten sorumlu temsilcilerinin de yer aldığı toplantının diğer bir gündem maddesini vize sorunu oluşturdu. Türk iş adamlarının, öğrencilerin ve sivil toplum temsilcilerinin vize almada karşılaştığı zorluklara değinilerek, vize işlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çekildi ve Türk Hükümeti’ne AB ile vize anlaşması yapması çağrısında bulunuldu.