İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-9 MART 2007

AB KONSEYI ZIRVE TOPLANTISI BAŞLADI

8-9 Mart 2007 tarihinde düzenlenen AB Konseyi Bahar Zirvesi’nde üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları küresel ısınmayla mücadele, enerji ve Lizbon Stratejisi konularını görüşmek üzere bir araya geldi. Zirve toplantısında karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazların salınımının 1990 yılı verileri temel alınarak 2020 yılına kadar en az %20 oranında düşürülmesi hedefinin tüm üye ülkeler için bağlayıcı olması ve yine 2020 yılına kadar toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının %20'ye yükseltilmesi kararları ele alınacak. Avrupa Komisyonu'nun önerdiği gibi nükleer enerji dahil edilmeyerek yenilenebilir enerjinin 2020 yılına kadar toplam tüketimdeki payının en az %20 olması Almanya, Danimarka, İspanya, İsveç, İngiltere ve İtalya gibi rüzgar enerjisinde önemli yatırımları bulunan ülkeler tarafından destekleniyor. Öte yandan Birliğin yeni üyeleri ise karbon yakıtların tersine masraflı olan yenilenebilir enerjide bağlayıcı hedefler getirilmesinin ekonomilerini olumsuz etkilemesinden kaygı duyuyor. Halihazırda AB'nin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı %6,5 seviyesinde bulunuyor.

Zirvede ele alınacak bir diğer tartışmalı konu AB'nin 50. kuruluş yıldönümünde (25 Mart 2007) yayımlanmasına karar verilen Berlin Deklarasyonu. AB'nin 50 yılda kaydettiği başarılara yer vercek olan deklarasyonda, dini referanstan genişleme politikasına kadar her ülkenin kendi önceliklerine yer verilmesi konusunda ısrarcı olması sorun yaratıyor.

Zirve ile ilgili ayrıntılı bilgiler Sonuç Bildirgesi’nin yayımlanmasının ardından önümüzdeki haftanın e-bülteninda yer alacaktır.