İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2012

ROMANYA VE BULGARİSTAN’IN İŞBİRLİĞİ VE TAHKİK MEKANİZMASI KAPSAMINDA İLERLEME RAPORLARI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu, 18 Temmuz 2012 tarihinde, İşbirliği ve Tahkik Mekanizması (CVM) kapsamında Romanya ve Bulgaristan için ilerleme raporlarını yayımladı. Raporlarda, her iki ülkede son beş yılda adalet ve yolsuzlukla mücadele hususlarında kaydedilen ilerleme değerlendiriliyor.

Romanya için hazırlanan raporda ülkede son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, ülkenin hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı gibi temel ilkelere olan bağlılığı konusunda ciddi endişeler olduğuna yer veriliyor. Ülkedeki çok kutuplu siyasi sistemin kurumlar arasında güvensizliği artırdığına dikkat çekilen raporda, söz konusu çok kutuplu yapının son dönemde Başbakan Ponta liderliğindeki koalisyonun faaliyetlerine gerekçe olamayacağı belirtiliyor. Raporda dile getirilen bir başka endişe Romanya’nın İşbirliği ve Tahkik Mekanizması kapsamında gerçekleştirilen reformları sürdürme kapasitesi konusunda. Bu nedenle, 2012 yılı sonunda Komisyon tarafından Romanya’daki gelişmeler hakkında yeni bir rapor hazırlanacak.

Komisyon tarafından Bulgaristan için hazırlanan raporda ise, ülkenin son beş yıl içerisinde yargı reformu ve yolsuzlukla mücadele konusunda gerekli yasal çerçeveyi ve kurumsal yapıyı oluşturduğu ifade edilirken bir sonraki değerlendirme raporunun 2013 yılı Eylül ayında açıklanacağı belirtiliyor. Kaydedilen önemli gelişmeye rağmen rapora göre Bulgaristan’ın örgütlü suçlarla mücadele ve yüksek düzeyde yolsuzluk konularında çabalarını artırması gerekiyor.

Hatırlanacağı üzere Komisyon tarafından geçtiğimiz yıl yayımlanan raporlarda Romanya ve Bulgaristan’ın İşbirliği ve Tahkik Mekanizması’ndan çıkıp çıkmayacaklarının kararının 2012 yazında alınacağı belirtilmişti. Bu yılın raporları Komisyon’un her iki ülkenin de İşbirliği ve Tahkik Mekanizması dışında kalmaya hazır olmadığı görüşünü içeriyor. Mekanizmanın süresi her iki ülkenin kaydettiği ilerlemeye göre belirlenecek.

İşbirliği ve Tahkik Mekanizması kapsamındaki raporlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://ec.europa.eu/cvm/progress_reports_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.