İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2012

İNGİLTERE AB’NİN YETKİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRİYOR

İngiltere hükümeti, 12 Temmuz 2012 tarihinde, AB’nin yetkilerine ilişkin kapsamlı ve detaylı bir gözden geçirme süreci başlattığını açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, gözden geçirme süreci kapsamında AB’nin yetkilerinin her yönünün ve bunların İngiltere’nin ulusal çıkarlarına etkilerinin inceleneceğini kaydetti. Hague, bunun AB’den bazı yetkileri geri almak ya da İngiltere’nin AB’de kalıp kalmayacağı yönünde bir referanduma yönelik bir çalışma olmadığını vurguladı. Konunun tüm üye devletleri ilgilendirdiğini kaydeden Hague, çalışmanın Avrupa Birliği’nin gelecekteki kurumsal yapısı bakımından da önem taşıdığını belirtti. Hague, çalışmanın Avrupa Birliği’nin reforme edilmesi konusunda Avrupa genelindeki tartışmaya da büyük bir katkı sağlayacağını vurguladı. Gözden geçirme süreci kapsamında, her bakanlık AB düzenlemelerinin günlük hayatın hangi alanlarına etki ettiğini tespit edecek. Gözden geçirme sürecinin Avrupa Birliği’nin reforme edilmesi yolunda gerekli ve olumlu bir adım olduğunu kaydeden Hague, çalışmanın 2014 yılında tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Hague, Avrupa Birliği üyeliğinin İngiltere’nin ulusal çıkarlarıyla örtüştüğünü kaydederek, İngiltere’nin Tek Pazar’ın tamamlanması, Serbest Ticaret Anlaşmalarının imzalanması, genişleme, dış politika ve tek patent gibi konularda Birliğe öncülük etmeye devam edeceğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hague ve Başbakanı David Cameron, son zamanlarda Muhafazakâr Parti mensubu parlamenterlerin Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi talepleri nedeniyle baskıya maruz kalmışlardı. Avrupa Birliği’ne şüpheci duruşuyla tanınan Muhafazakâr Partili parlamenterler, gözden geçirme süreciyle AB-İngiltere ilişkilerinin yeniden müzakere edilmesini ümit ettiklerini kaydettiler.