İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2012

OECD TURİZM TRENDLERİ VE STRATEJİLERİ 2012 RAPORU YAYINLANDI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) “Turizm Trendleri ve Stratejileri 2012 Raporu” yayınlandı. Rapora göre, küresel ekonomik ve finansal krize dayanıklılık gösteren uluslararası turizmin istikrarlı olarak büyümeye devam ettiği vurgulandı. OECD raporunda, 2010 yılında dünyadaki toplam turistlerin yüzde 66’sının OECD ülkelerine geldiği belirtilirken, bu oranın Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte ele alındığında yüzde 50,2’ye düştüğü ifade edildi. Avrupa Komisyonu’nun Başkan Yardımcısı ve Girişimcilik ve Endüstriden Sorumlu Üyesi Antonio Tajani konuyla ilgili olarak, AB’nin turist çekmek için kalite ve teknolojiye daha fazla yatırım yapması gerektiğinin ve modernleşmeye öncelik verilmesinin şart olduğunun altını çizdi.

OECD verilerine göre, dünyada 2010 yılındaki toplam turist sayısının bir önceki yıla göre yüzde 6,7 oranında artış göstererek 940 milyonu bulduğu belirtilirken, turizmde en büyük büyüme oranının ise Asya ve Pasifik’e ait olduğu açıklandı. Raporda, turizm alanındaki kamu politikalarına ilişkin üç öneri yer aldı. İlk olarak, devletlerin turizmin gelişmesi için tüm idare organlarının entegre olduğu bir yaklaşımı benimsemeleri, turizm örgütlerinin rolleri ve sorumluluklarının daha iyi tanımlanması ve sektörde daha iyi bir endüstriyel işbirliği sağlanması gerektiği belirtildi. Bununla birlikte, hükümetlerin desteğin daha yoğun olduğu, çevreyi de içine alan daha duyarlı bir turizm büyümesini hedeflemeleri gerektiği tavsiye edildi. İkinci olarak, turizmi destekleme amaçlı oluşturulan politikalara yönelik daha etkili bir değerlendirme yapılması ve son olarak turizm sektörüne kalifiye işçi sağlamak için devletlerin gerekli eğitim ajandasını oluşturması gerektiği ifade edildi. OECD, turizm sektörünün hizmet ekonomisi içerisindeki öneminin altını çizerken, AB ülkelerinde turizmin; GSYH’nın yüzde 4,2’sini, işgücünün ise yüzde 5,4’ünü oluşturduğunu belirtti. Bu sebeple OECD, sektörün geliştirilmesi için özellikle kısıtlı bütçe dönemlerinde hükümet politikalarına ve sektöre kalifiye işçi sağlanmasına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye turizminin sürekli bir gelişim sergilediği belirtilerek, Türkiye’nin turizm yönetim unsurlarına yer verildi. 2010 sonu itibariyle Türkiye'nin Avrupa turizm pazarından yüzde 6 pay aldığı ve dünyanın ise yedinci büyük turizm merkezi olduğu, GSYH'nin doğrudan olarak yüzde 2,8’inin, dolaylı etkisi dikkate alındığında da yüzde 3,6’sının turizm tarafından sağlandığı, toplam istihdamın ise 3,3 milyon kişi olduğu kaydedildi.