İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2012

AVRUPA KOMİSYONU KUZEYDOĞU ATLANTİK DERİN DENİZ BALIKÇILIĞI İLE İLGİLİ TEKLİF HAZIRLADI

Avrupa Komisyonu, derin deniz canlılarının korunmasına yönelik Kuzeydoğu Atlantik’teki balıkçılık faaliyetlerini düzenleyen yeni bir tüzük taslağı sundu.  Tüzük taslağında, derin denizlerdeki ekosistemlerin ve bunların içinde yaşayan canlıların insanlar tarafından yapılan faaliyetlere karşı oldukça kırılgan bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.

Düzenleme ile derin deniz türleri için sürdürülebilir avlanmanın sağlanması, istenmeyen avlanma faaliyetlerinin azaltılması, derin deniz habitatlarındaki kırılganlığa etkinin azaltılması ve türlerle ilgili daha fazla biyolojik veri sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Bu amaçla hazırlanan teklif sayesinde daha sıkı bir lisanslama sistemi getirileceği ve sürdürülebilirliği etkileyen dip trolleri ve dip ağları gibi avcılık faaliyetlerinde kademeli olarak düzenlemeye gidileceği ifade edildi. Komisyon derin denizlerdeki türleri tehdit eden avcılık faaliyetlerini, teklif yürürlüğe girdikten sonra 2 yıl içerisinde aşamalı olarak durdurmayı planladığının altını çizdi. Bununla birlikte derin deniz balıkçılığı ile ilgili olarak veri toplanabilmesi için gerekli uygulamaların AB fonları tarafından destekleneceğini belirtildi.