İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2012

BİYOSİDAL ÜRÜNLERE İLİŞKİN YENİ AB TÜZÜĞÜ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Biyosidal Ürünlerin Kullanımına ve Piyasaya Sürülmesine İlişkin 528/2012/EU Sayılı ve 22 Mayıs 2012 Tarihli AB Tüzüğü, 17 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Tüzükle, biyosidal ürünlerin piyasaya sürülmesi ve kullanımına ilişkin kuralların uyumlaştırılması ile İç Pazar’ın daha etkin bir şekilde çalışması, diğer yandan da insan ve hayvan sağlığı ile çevrenin korunmasının daha üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor. İnsektisit, dezenfektan ve repellentlerin güvenirliğinin artırılmasını ve pazarlama prosedürlerinin sadeleştirilmesini öngören Tüzük, 1 Temmuz 2013 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

İnsan sağlığı ve çevre için zarar teşkil eden biyosidal ürünlerin piyasada bulunmasını yasaklayan ve güvenilir içerikli ürünlerin piyasada yer almasına izin veren yeni Tüzüğün uygulamaya konmasıyla 1 Eylül 2013 tarihi itibarıyla şirketlerin iki seçenekleri olacak. Şirketler Avrupa Kimyasallar Ajansı’na başvurarak, ürünün güvenilir tayin edilmesi halinde, bu ürünleri Avrupa Birliği sınırlarında serbest ticaretine izin verilecek. Öte yandan, ikinci bir seçenek olarak her şirket yetkili ulusal merciye ürünü ülke sınırları içinde satabilmek için başvurup, izin verildiği takdirde karşılıklılık (mütekabiliyet) prensibi gereği diğer Avrupa Birliği üye ülkelerinde de piyasaya sürebilecek. Tüzük, yalnızca biyosidal ürünleri değil, mobilya gibi malları ve biyosidal ürünlerle üretilen ambalaj gibi materyalleri de kapsamakta. Bütünleşmiş deney yaklaşımı getiren ve veri paylaşımını zorunlu kılan Tüzükle, aynı zamanda hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin de azaltılması amaçlanıyor. Tüzükle getirilen yeni kurallarla on yıllık bir dönem içerisinde endüstrinin 2,7 Milyar Avro tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Biyosidal Ürünlere ilişkin 528/2012/EU Sayılı AB Tüzüğüne http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:FULL:EN:PDF internet adresinden ulaşılabilir.