İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2012

Sığınmacıların Kabul Koşulları ile ilgili Yönerge üzerinde uzlaşı sağlandı

AB Bakanlar Konseyi Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre, sığınmacıların kabul koşulları ile ilgili yönerge üzerinde üye devletler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında uzlaşı sağlandı. Son olarak, üzerinde üye devletlerce tartışılan konular, sığınmacılara ceza öngören idari kararların yargı denetiminin nasıl sağlanacağı ve korunması gereken ve durumu hassas olan sığınmacıların belirlenmesi için özellikle tıbbi olmak üzere değerlendirmelerin yapılması ile ilgili düzenlemelerin durumu idi. Üzerinde uzlaşma sağlanan metinde şu konular hükme bağlandı: sığınmacıların işe girme kuralları (9 ay koşulu), iltica talebinin ilk değerlendirilmesi süresince ücretsiz yasal yardım alabilme hakkı, yargı kararlarının denetiminin otomatik hale getirilmemesi ve özellikle korunmaya muhtaç olan sığınmacıların üye devletler tarafından belirlenmesi gereği.  AP’nin yönergeyi resmen Eylül ayında onaylaması bekleniyor. Söz konusu yönerge, Ortak Avrupa İltica Sistemi’nin ikinci fazının 2012 yılı sonuna kadar tamamlanması için kabul edilmesi gereken dört yasadan birini oluşturuyor.  Bunun yanında, paketi oluşturan 4 hukuki tasarruftan bir diğeri olan ve “Dublin II Tüzüğü” olarak adlandırılan yasal metin üzerinde de 18 Temmuz 2012 tarihinde Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER) uzlaşma sağlandığı bildirildi. Ancak Konsey’in varılan anlaşmayı AP’ye iletmesi ve metnin AP Kişisel Özgürlükler Komisyonu’nda ele alınması gerekiyor.