İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2012

Avrupa Birliği ve Avro Alanı dış ticaret verileri açıklandı

Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından 16 Temmuz 2012 tarihinde açıklanan verilere göre, Avro Alanı’nın Mayıs 2012 itibariyle uluslararası mal ticaretinde 6,9 Milyar Avro’luk bir ticaret fazlası kaydedildi. Geçen yılın Mayıs ayında ise, Avro Alanı’nda 1,2 Milyar Avro’luk bir ticaret açığı bulunuyordu.

Ocak-Nisan 2011 dönemi ile 2012 yılının aynı dönemi karşılaştırıldığında, Avrupa Birliği’nin birçok önemli ticaret ortağı ile ihracatında artış gözlenilirken, Türkiye (yüzde -5) ve Hindistan  (yüzde -1) ile ihracatında azalma kaydedildi. İhracatta, en yüksek artışlar Rusya (yüzde 19) ve Brezilya (yüzde 18) ile kaydedildi. İthalatta, en yüksek artışların kaydedildiği ülkelerin başında yüzde 13’lük bir artışla Norveç, yüzde 8’lık artışla ABD, yüzde 7’lik artışla Rusya gelirken, yüzde 10 oranında azalma ile Hindistan ve yüzde 8 oranında azalma ile Japonya ithalatta en yüksek düşüşün yaşandığı ülkeler oldu.

Ocak-Nisan 2012 verileri 2011 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, Avrupa Birliği’nin ABD (+23,8 Milyar Avro) ile olan ticaret fazlası artarken, İsviçre ( +14,6 Milyar Avro) ve Türkiye (+7,7 Milyar Avro) ile olan ticaret fazlası azaldı. Aynı dönemde, Avrupa Birliği’nin Norveç (-20,6 Milyar Avro) ile olan ticaret açığı artarken, Çin (-44,5 Milyar Avro), Rusya ( -35 Milyar Avro) ve Japonya (-4,5 Milyar Avro) ile olan ticaret açığının düştüğü gözlendi.

Raporun tamamına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/6-16072012-BP/EN/6-16072012-BP-EN.PDF internet adresinden ulaşılabilir.