İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2012

Avrupa Birliği ve Türkiye Dağlık Karabağ’daki sözde başkanlık seçimini tanımayacaklarını bildirdi

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton 18 Temmuz 2012 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada Avrupa Birliği'nin Ermenistan işgali altında bulunan Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde yapılan 'başkanlık seçimlerinin' anayasal ve yasal çerçevesini tanımadığını belirtti. Söz konusu seçimin Karabağ sorununun barışçıl bir şekilde çözümlenmesine hiçbir katkı sağlamayacağının altını çizen Ashton Karabağ sorununun çözümü için Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'na verdiği desteği hatırlatarak, doğru platformlarda AB’nin çözüme katkı için hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve Catherine Ashton’ın açıklamalarıyla örtüşen nitelikteki açıklamada da, Karabağ’da yapılacak olan sözde seçimlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve AGİT ilkelerinin açık ihlali niteliğinde olduğu belirtildi. Türkiye’nin Azerbaycan’ın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlali anlamına gelen bu eylemi kınadığına da yer verilen açıklamada, söz konusu eylemin Kafkasya Bölgesi’ndeki barış ve istikrar çabalarına zarar verdiğinin de altı çizildi.