İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2012

ABAD, Çin kaynaklı Glisofat’a uygulanan anti-damping vergisine ilişkin AB Konseyi’nin temyiz başvurusunu reddetti

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), 19 Temmuz 2012 tarihinde, glisofatın üretimi konusunda uzman Çin “Xinanchem” kimya şirketi aleyhine açılan anti-damping davasında AB Konseyi’nin temyiz başvurusunu reddetti. 2009 yılında AB Genel Mahkemesi’nde açılan dava Çin’den ithal edilen glisofata uygulanan anti-damping vergisinin iptaline ilişkindi. Mahkeme, Konsey’in Xinanchem tarafından bireysel olarak glisofatın ithalatına uygulanan anti-dumping vergisi yerine ülke çapında Çin için hesaplanan anti-damping vergisinin uygulanmasını haksız bulunmuştu.

Mahkemece verilen bu karar, Komisyon ve Konsey’in anti-damping prosedürünün yöntemsel uygulamasında bir temel teşkil edecek. Uzmanlara göre, düşük fiyatlarla Avrupalı müşterilere satış yapmakla suçlanan Çinli ihracatçılara gösterilen davranışın liberalleştirilmesi bekleniyor. Mahkemeye göre, bu dava, AB ve Çin gibi dinamik olarak gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticari ilişkiler için büyük bir önem teşkil ediyor.

ABAD’a göre, temel anti-damping düzenlemeleri, üreticilerin girişimlerinde bütün devlet müdahalelerine değil, sadece ücreti, maliyeti ve girdiyi ilgilendiren önemli nitelikteki müdahalelere engel oluyor. Mahkemeye göre, Çin Devleti tarafından Xinanchem’e getirilen müdahale kesinlikle önemli bir müdahale olarak görülemez.

Son olarak, ihracat anlaşmasını tasdik mekanizmasına ilişkin olarak ABAD, Komisyon’un, eğer referans fiyatı uyuşmuyorsa Çin Ticaret Odası’nın ihracat anlaşmalarının tasdikini reddetmeye yetkisi olduğunu ve bunun da aksi kanıtlanmadıkça fiyatların belirlenmesinde devlet müdahalesinin olduğu yolunda bir delil niteliğinde olduğuna yönelik iddiasını da reddetti.