İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2012

Avrupa Komisyonu’ndan LIFE+ programı kapsamındaki 202 yeni projeye 268,4 Milyon Avro’luk fon

Avrupa Komisyonu, 20 Temmuz 2012 tarihinde LIFE+ programı kapsamındaki 202 yeni projeye finansal destek vereceğini duyurdu. Program kapsamında doğanın korunması, çevre politikaları, iklim değişikliği ve çevresel konularda bilgi paylaşımına yönelik hedefler belirleyen projeler için gerekli 516,5 Milyon Avro’luk finansmanın 268,4 Milyon Avro’luk kısmı Avrupa Birliği tarafından sağlanacak.

Program kapsamında hayata geçirilecek 202 proje, Temmuz 2011’e kadar AB üye devletlerindeki özel ve kamu kuruluşlarından gelen 1078 proje teklifi arasından seçilmişti. Projeler üç ana başlıkta toplanıyor: Doğa ve Biyoçeşitlilik, Çevre Politikaları ve Yönetimi ile Bilgi ve İletişim.

LIFE+ programı kapsamında, Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik alanında önerilen 268 projeden 76’sı kabul edildi. Doğal yaşamı ve soyu tükenmekte olan canlıları korumaya yönelik bu projeler için öngörülen 241,8 Milyon Avro’luk bütçenin 136 Milyon Avro’luk kısmı AB tarafından üstlenildi.

Çevre Politikaları ve Yönetimi konusunda önerilen 607 projeden 113’ü Komisyon tarafından kabul edildi. İklim değişikliği, çevre ve su kaynaklarındaki kirlilikle mücadeleye yönelik yenilikçi teknolojilerin ve metotların geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan projeler AB’den 124,4 Milyon Avro’luk destek görecek.

Program kapsamında, Bilgi ve İletişim alanına yönelik projelerse çevreyi koruma, orman yangınlarını engelleme gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi amaçlamakta. Komisyon, bu konularda önerilen 203 proje taslağından 13’üne onay verdi. 7,2 Milyon Avro’luk bütçesini AB’nin karşılayacağı bu projelerin toplam maliyetinin 16,2 Milyon Avro olacağı tahmin ediliyor.