İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-29 EYLÜL 2006

KOMİSYON BULGARİSTAN VE ROMANYA’NIN ÜYELİĞİNE YÖNELİK İZLEME RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu 26 Eylül tarihinde Bulgaristan ve Romanya’nın AB üyeliğine yönelik son izleme raporunu yayımladı. Komisyon her iki ülkenin de eksiklikleri konusunda somut ilerlemeler kaydettiğini ve 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle AB üyesi olabileceklerini belirtti. Böylece Komisyon üyeliğin bir yıl gecikme olmaksızın daha önce belirlenen tarihte gerçekleşeceğini bildirdi. Bulgaristan ve Romanya’nın üyeliği ile beşinci genişleme dalgası tamamlanmış olacak.

Komisyon, izleme raporunda ülkelerin alması gereken ek önlemleri belirtti. Buna göre Bulgaristan’ın adli sistemin uyumu, yolsuzlukla mücadele, tarım yönetimi, gıda güvenliğinin sağlanması, mali kontrol ve havacılık konularında hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. Bulgaristan’ın ayrıca tutukluluk şartları, bedensel ve zihinsel engellilere yönelik politikalar ve yayıncılık gibi konuların yanı sıra kamu yönetimi reformunun sürdürülebilirliğini sağlaması gerekiyor.

Raporda, Romanya’nın ilerleme kaydetmesi gereken alanlar ise adli sitem, yolsuzlukla mücadele, tarım yönetimi, gıda güvenliği, mali kontrol ve motorlu taşıt sigortaları olarak sıralandı. Her iki ülkenin üye olacağı tarihe kadar söz konusu alanlarda yeterli ilerleme kaydedememeleri durumunda AB tarafından çeşitli koruma önlemleri, geçici önlemler, AB fonlarının son kez gözden geçirilmesinin yanı sıra yargı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında işbirliği ve yargı kararlarına ilişkin doğrulama mekanizmasının ortaya koyulabileceği belirtildi. Her iki ülkenin Birliğe katılımının kolaylaştırılmasını sağlamak için gerektiğinde rekabet politikası ve AB fonlarının yönetimi gibi konularda yapılabilecek düzenlemelere ek olarak; İç Pazar veya Adalet, Özgürlük ve Güvenlik gibi alanlarda izleme mekanizmalarının oluşturulmasının gündeme gelebileceği belirtildi.

Komisyon, üyelik sonrası her iki ülkede de adli reform, organize suçlar ve yolsuzlukla mücadele konusunda ilerleme kaydedilip edilmediğini düzenli raporlarla takip edecek. Bulgaristan ve Romanya bu konudaki belirli referans kriterlerini içeren ilk raporlarını 31 Mart 2007’de Komisyon’a sunacaklar. Komisyon söz konusu raporları Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e sunarak referans kriterlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek. Raporlama, referans kriterler yerine getirilene kadar devam edecek. Kriterlerin yerine getirilmediği durumlarda AB 25 ülkelerine Bulgaristan ve Romanya adli sistemlerinin aldığı kararları tanımamaya kadar gidebilecek koruma önlemleri alma hakkı doğacak.

26 Eylül tarihinde ayrıca Bulgaristan ve Romanya’ya yönelik tarımsal fonların daha iyi işlemesini ve İç Pazar’da tarımsal ürünlerin sorunsuz dolaşımını sağlayacak yeni bir mekanizma oluşturuldu. Böylece Komisyon, tarımsal fonların yönetimini yakından izleyerek ödeme sistemine ilişkin sorunların 2007 yılında devam etmesi halinde fonların %25’inin kesileceğini bildirdi. Bulgaristan ve Romanya’nın halen canlı domuz, domuz eti ve bazı domuz ürünlerini AB ülkelerine ihraç etmesi yasaklanmış durumda.

İzleme Raporu’nun açıklanmasıyla Komisyon’un Genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn AB’nin aday ve potansiyel aday ülkelere dair taahhütleri yerine getireceğini belirterek 2008 yılında gerekli yapısal değişikliklerin gerçekleştirilerek yeni genişlemeye hazır hale gelineceğini belirtti. Rehn ayrıca, hazırlıklarını tamamlaması koşuluyla bir sonraki üyenin Hırvatistan olabileceğini söyledi.