İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-29 EYLÜL 2006

AB KOMİSYONU BAŞKANI, ROMANYA VE BULGARİSTAN’IN KATILIMINDAN SONRA AB KURUMSAL YAPISININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULADI

AB Komisyonu Başkanı Barroso, Nice Antlaşması’nın genişlemiş AB’nin yönetilmesinde etkisiz kalmaya başladığını belirterek, Bulgaristan ve Romanya’nın katılımından sonraki genişlemelerin yeni  kurumsal düzenlemeler gerektirdiğini belirtti. Nice Antlaşması, üye sayısının 27 olmasını takiben önemli kurumsal değişiklikler öngörüyor. Bu durum, Hırvatistan’ın katılımından önce bir reform yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu bağlamda, Romanya ve Bulgaristan, mevcut kurumsal düzenlemeye tabi son üyeler olacak. Komisyon, genişleme sonrası oluşacak zorlukları göz önüne alarak Avrupa Anayasası’nı birincil öncelik olarak değerlendiriyor. Bu çerçevede üye devletler, 2008 yılı bitmeden yeni bir anlaşma üzerinde uzlaşmayı hedefliyorlar. Ancak, yeni bir Anayasa metninin üye devletlerce onaylanmasının bir yılı aşkın bir zaman alabileceği ve Taslak Anayasa’nın Fransa ve Hollanda’da reddedilmesinin ışığında tüm üyelerce onaylanmasının garantisi olmadığı vurgulanıyor.