İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 EYLÜL-6 EKİM 2006

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ, `KÜRTLERİN KÜLTÜREL DURUMU` KONULU RAPORU KABUL ETTİ

İngiliz parlamenter Lord Russel-Johnston tarafından hazırlanan rapor 4 Ekim 2006 tarihinde, 1’e karşı 61 oyla kabul edildi. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'ye de yaşayan Kürtlerin kültürel durumunun ele alındığı raporda, nüfusları yaklaşık 20-25 milyonu bulan Kürtlerin, dünyanın devletsiz en büyük uluslarından biri olduğu ifade ediliyor. Kökenleri konusunda net bir bilginin bulunmadığı belirtilen raporda Kürtler, ana dili Kürtçe olan ve Türkiye, Irak ve İran’ın dağlık bölgelerinde yaşayan etnik bir grup olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye ve Irak'taki Kürtlerin durumunun da ele alındığı raporda, son dönemde Kürt sorunuyla ilgili Türkiye’de görülen olumlu değişimin altı çiziliyor. Özellikle 2004 yılında ana dilde yayın yapılmasının önündeki engellerin kalkması ile beraber Kürtçe dil kurslarının açıldığının ve Kürtçe yayınların başladığının altı çiziliyor. Rapor ayrıca, siyasi istikrarın, Kürtlerin kültürel durumunun gelişmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgularken, barış ve istikrarın olduğu yerde etnik grupların kültürel durumunun da geliştiğine dikkat çekiyor.

Raporda kültürel alanda Türkiye’ye bazı önerilerde bulunuluyor. Bu öneriler şöyle sıralanabilir:

  • Türkiye'nin Avrupa Azınlık ve Bölgesel Diller Şartı'nı imzalayıp, onaylaması,
  • Resmi dile ek olarak, ana dilde eğitim olanağının sağlanması,
  • Üniversitelerde Kürtçe dil ve edebiyat dersleri verilmesinin desteklenmesi,
  • Kürt dili ve kültürünü korumak için Kürt kültürünün tanıtımını sağlayacak merkezlerin desteklenmesi ve tanınması,
  • Kültürel faaliyetlerde Kürtlerin karşılaştığı idari zorlukların giderilmesi,
  • Kürtçe konuşanların kitle iletişim araçlarına erişiminin sağlanması ve Kürtçe yayın yapan yazılı basın, radyo ve televizyon gibi araçların geliştirilmesi amacıyla Kürt toplumunun maddi desteğinin alınması,
  • Azınlık bilinci geliştirmek ve azınlıklara saygıyı arttırmak amacıyla Kürt dil ve kültürünün gelişmesini sağlayacak yerel merkezlerin açılması.

Raporun orijinaline şu adresten ulaşılabilir: http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta06/ERES1519.htm